Ranč Black White Horse

Adresa Blahová 115 , 93052 Blahová Email bwhorse@zoznam.sk Telefón +421 910 126 682 Web www.facebook.com

Primárnym cieľom občianskeho združenia Black white horse je pomoc deťom a dospelým s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Vychádzame z nášho presvedčenia, že základným prostriedkom ako prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu je dobrá psychická pohoda, pri ktorej je liečba vždy účinnejšia.

Prihliadaním na potreby hendikepovaných detí a občanov sa snažíme skvalitniť im život a odstraňovať bariéry.

Pretože ľudia so zdravotným postihnutím sú nositeľmi tých istých ľudských práv ako všetci ostatní občania.

Zdroj: www.facebook.com