Prírodovedné múzeum v Bratislave

Adresa Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava Email prirmuz@snm.sk Telefón +421 2 204 69 122 Web www.snm.sk

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá. Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Odbornej verejnosti sú zbierky poskytované na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii.

OTVÁRACIE HODINY počas mesiacov september – jún:

  • otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 hod. s posledným vstupom o 16:30 hod.

Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do múzea KAŽDÚ PRVÚ NEDEĽU v mesiaci voľný.

Zdroj: www.snm.sk