Park Topolčianky

Adresa Parková 11 , 95193 Topoľčianky Email posta@parktopolcianky.sk Telefón posta@parktopolcianky.sk Web www.parktopolcianky.sk

Park v Topoľčiankach sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až za jej okraj.

Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Park v Topoľčiankach sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až za jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa, aj keď parková výsadba je aj v týchto miestach stále evidentná prítomnosťou cudzích nezvyčajných drevín. Park s upravenou rozlohou 30,65 ha bol v roku 1982 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany. Majiteľom je Slovenská republika a správcom parku sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Topoľčianky. Od roku 2007 je Topoľčiansky park vyhlásený za Významné lesnícke miesto a od roku 2016 aj za Obecné chránené územie. Vďaka svojej mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnote je park významnou Národnou kultúrnou pamiatkou. Park je vo všetkých častiach verejne prístupný, je uzavretý pre motorové vozidlá s výnimkou obslužných vozidiel správcu parku a je čiastočne prístupný cyklistom.

Zdroj: www.parktopolcianky.sk