o.z. Čerešničky

Adresa , Bratislava Email ozceresnicky1@gmail.com Telefón +421 948 526 482 Web www.facebook.com

Aktivity pre deti vo veku 2-6 rokov a ich rodiny, aktivity založené na princípoch lesnej a Montessori pedagogiky a to všetko v duchu rešpektujúceho prístupu.

Celé sa to začalo pred vyše 3mi rokmi narodením mojej Evičky. Odvtedy mi je Evka každý deň sprievodcom na mojej novej ceste. To ona odštartovala moje pôsobenie laktačnej poradkyne a poradkyne nosenia detí, zoznámila ma s rešpektujúcim prístupom, sprostredkovala myšlienky nielen Naomi Aldort a Nevýchovy, motivovala ma absolvovať kurzy Montessori pedagogiky a otvorila obzory k lesnej pedagogike a domácemu vzdelávaniu.

A nedávno to všetko vyústilo do založenia o.z. Čerešničky. Čerešničky je občianske združenie, komunita rodín, ktorým je blízky rešpektujúci prístup k dieťaťu a stotožňujú sa s myšlienkami Montessori pedagogiky a lesnej pedagogiky. Nejde o klub/škôlku s vlastným zázemím či iným priestorom. O.z. bude na nepravidelnej báze organizovať rôznorodé aktivity prevažne v exteriéri v Bratislave a okolí pre deti vo veku cca 2 – 6 rokov a ich rodiny.

Našim cieľom je i podnecovať rodiny k dobrovoľníctvu, pomoci, vytváraniu komunity. Preto sme otvorení vašim nápadom a radi privítame každého, kto sa chce organizačne podielať na príprave aktivít.

Ak sme naladení na rovnakú vlnu, pridajte sa k nám, bude nám veselšie!

Zdroj: www.facebook.com