Mestké divadlo P. O. Hviezdoslava | Bratislava

Email Telefón Web

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava má bohatý program – od tanečných predstavení, rôznych inscenácií, alternatívneho divadla, .. až po detské predstavenia.

MDPOH, je umeleckou scénou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktoré ho má vo svojej správe od 17. 10. 2009.

 

Nachádza sa v bývalej budove Slovenskej národnej banky (neskôr tu sídlila Všeobecná úverová banka) na rohu Laurinskej a Štúrovej ulice, postavenej v rokoch 1943 – 1947. Projekt vzišiel z verejnej súťaže na budovu banky a komorného divadla. Víťazmi súťaže sa stali architekti Ing. arch. Eugen Kramár a Ing. arch. Štefan Lukačovič. V roku 1944 dokončili hrubú stavbu a ďalej sa pokračovalo len v stavbe bankovej časti. V roku 1948 sa rozhodlo o pridelení budovy Slovenskému národnému divadlu a začalo sa s vybavovaním budovy divadelnou technikou. Stavbu realizovali domáce stavebné spoločnosti a technologické zariadenie divadelnej scény dodali zahraničné firmy Wiener Brückenbau a Siemens. Výtvarník František Gajdoš je zodpovedný za pôvodnú výzdobu hľadiska, foyerov a opony. Mozaikové okná vo foyeri vytvoril významný slovenský maliar Janko Alexy. Výstavba bola dokončená roku 1955.

 

V roku 2007 ministerstvo kultúry odpredalo budovu Bratislave. Mesto Bratislava sa zaviazalo, že budova bude naďalej slúžiť na kultúrne účely.

 

 

Kapacita divadla
Celková kapacita sály spolu s balkónom je 481 miest
Prízemie – 307 miest
Balkón – 142 miest

 

Návštevníci predstavení MDPOH môžu prejaviť záujem o členstvo v Klube priateľov MDPOH, ktorým sú poskytované tieto výhody:
– zľava pri prenájme priestorov divadla ( školy po viacnásobnom zakúpení komplet  predstavení)
– pravidelné zasielanie mesačného programu MDPOH e-mailom
– dodanie plagátov a bulletinov na vyžiadanie

 

PREDPREDAJ VSTUPENIEK A INFORMÁCIE: 
V Turistickom informačnom centre na Klobučníckej ulici 2 a na všetkých predajných miestach obchodnej siete Ticketportal.
Online: www.ticketportal.sk alebo na tel. čísle: 02/ 233 046 137
Predaj vstupeniek v mestskom divadle: vždy hodinu pred predstavením v pokladni.