Kolmanová záhrada – Ekopark Prešov

Adresa Botanická 13, 08001 Prešov Email klusova@tsmp.sk Telefón 0905 804 871 Web terapresov.freevar.com

Ekopark je cieľom víkendových rodinných vychádzok pre mnohých Prešovčanov. Cenia si, že je tam pekné prostredie, ihrisko, ale najmä zvieratá.

Centrum voľného času Prečov organizuje čas deťom a mládeži počas celého školského roka a tatiež aj v čase prázdnin. Súčasťou tejto organizácie je aj alokačné pracovisko Ekopark, svojou polohou situované na inom miesto ako samontná organizácia ABC.

Chránený prírodný výtvor je súčasťou areálu Holá hora založený v roku 1820 Matejom Sennowitzom ako botanická záhrada pre študijné účely študentov a pestovanie ohrozených druhov rastlín východoslovenského regiónu v západnej časti mesta Prešov.

Vstup je zdarma. Kto má záujem, môže dobrovoľne prispieť. Peňažné prostriedky sa využijú na chov zvieratiek. Zvieratá, ktoré môžete vidieť v Ekoparku – poníky, kozy, ovce, lama, rôzne druhy sliepok, ryby, žaby, hady a iné menšie zvieratá.  Pribudla nám nová opičia rodinka, mačiakov zelených, opice Lila a Lola.

V Ekoparku je taktiež k dispozícii nové moderné detské ihrisko a  hipodrom.

Ako sa k nám dostanete zo stanice – linka č. 38 (smer Sidl. 3) a vystúpiť na zastávke Obrancov mieru a po vystúpeni prejsť na druhú stranu cez semafór, tak rovno a na druhej odbočke do ľava ( nakupne stredisko co bude na pravej strane uz bude takmer za chrbtom).

Zdroj: terapresov.freevar.com