SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív

Adresa Balkánska 31 , 853 08 Bratislava - Rusovce Email sluk@sluk.sk Telefón +421 2 204 78 111 Web www.sluk.sk

Profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949.

Slovenský ľudový umelecký kolektív – profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku.

  • 66 rokov tradície
  • 10 000 predstavení
  • 30 miliónov divákov
  • 60 krajín sveta
  • široké spektrum programovej ponuky

Programy SĽUKu vychádzajú z autentických podôb slovenského ľudového umenia. Jeho pôvodná tvorba sa počas desiatok umeleckých sezón natrvalo zaradila nielen do slovenského, ale aj do európskeho kultúrneho dedičstva. Hudobný a tanečný prejav tohto telesa nesporne patrí medzi najbohatšie a najrozmanitejšie vo svete. SĽUK predstavuje národné umenie v pôvodnej, ale aj súčasnej modernej scénickej podobe. Má tanečný súbor, malý ľudový orchester a pravidelne spolupracuje s poprednými osobnosťami tanečného, hudobného a výtvarného umenia.

SĽUK sídli od roku 1950 vo vlastných priestoroch v Bratislave – Rusovciach. Do roku 2000 mal tanečný súbor, spevácky zbor a orchester. Od tohto obdobia tvoria SĽUK tanečný súbor a malý ľudový orchester. Najmä v prvých rokoch vyhľadával interpretačné talenty z vidieckeho i mestského prostredia. Spolupráca tvorivých umelcov a profesionálnych interpretov vytvára dobré predpoklady pre široké spektrum programov. Programy SĽUKu sa zameriavajú na cieľové skupiny od priaznivcov autentického folklóru až po generácie vyznávačov scénických šou programov, vychádzajúcich z folklórneho zázemia.

Zdroj: www.sluk.sk