Bábkové divadlo v Žiline

Email Telefón Web

kultúrna organizácia v zriaďovateľskej posobnosti ŽSK.

Bábkové divadlo Žilina je kultúrna a umelecká inštitúcia, repertoárové divadlo so stálym súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je vytváranie podmienok na vznik a šírenie bábkarskej a alternatívnej divadelnej tvorby pre deti a mládež.

 

Prevádzkové hodiny:

pondelok – piatok 9.00 – 16.00 (mimo predstavení).

V tomto čase nás môžete kontaktovať na uvedených tel. číslach, alebo e-mailových adresách:

  • prevádzka: tel.: 041/5620315
  • sekretariát : tel./fax. zázn.: 041/5623 995
Objednávka vstupeniek:

Vstupenky je možné objendnať telefonicky na čísle 041 / 56 203 15 (pokladňa).