Babadlo – bábkové divadlo

Email Telefón Web

Babadlo je neštátna, mimovládna organizácia registrovaná na ministerstve vnútra. Vzniklo 1.júna 1995 ako profesionálna kultúrna organizácia, ktorej hlavnou náplňou je tvorba a šírenie divadelného diela.

Babadlo je jediným divadlom svojho druhu v celom Prešovskom kraji. Svojou tvorbou sa zameriava predovšetkým na detského diváka. Divadlo sa usiluje priblížiť hlavne pôvodnú slovenskú tvorbu, svetovú klasiku a autorské divadlo. Prostredníctvom hry a divadla rozvíja cit pre umenie. V divadelnej tvorbe hlavne pre deti kladie dôraz na výtvarné a hudobné spracovanie, prácu s bábkou. V rámci celkovej tvorby sa skôr pridržiavame klasických princípov bábkového divadla a snažíme sa o udržanie bábkového kumštu vodenia rôznych tipov bábok – marionety, javajky, maňušky, manekýni.

Počas 16 – tich rokov mohlo uzrieť tvorbu divadla viac ako 800 000 tisíc detí z celého východného Slovenska. Avšak s divadelnými predstaveniami sa v posledných rokoch mohli zoznámiť aj diváci zo stredného či západného regiónu Slovenska.

BABADLO sa úspešne prezentuje na festivaloch Slovenska a v zahraničí.

Spolupracuje a od svojho začiatku sa obracia na kolegov bábkarov z Čiech, od ktorých berie veľkú inšpiráciu, rozvíja spoluprácu a vnáša do slovenského bábkového divadla veľký kus českého kumštu, srdca a humoru.

NAŠE MOTTO:

*KTO NEMÁ S UMENÍM NIČ SPOLOČNÉ – NEMAL BY MAŤ S NÍM NIČ SPOLOČNÉ!*