Unity House – International Montessori Kindergarten

Unity House – International Montessori Kindergarten je predškolské zariadenie založené na princípoch Montessori pedagogiky s výučbou v anglickom jazyku v nádhernom prostredí v blízkosti centra Bratislavy.

Unity House – International Montessori Kindergarten je predškolské zariadenie založené na princípoch Montessori pedagogiky s výučbou v anglickom jazyku v nádhernom prostredí v blízkosti centra Bratislavy. Jeho cieľom je vytvárať pokojné a pozitívne prostredie, ktoré podporuje prirodzenú túžbu po poznaní a pomáhať deťom vo veku od 2 do 6 rokov rozvíjať si globálne a radostné chápanie sveta v jeho mnohorakých súvislostiach, rozvíjať si ušľachtilú povahu a schopnosti inteligentne a tvorivo pomáhať sebe aj iným.

 

„Mali by sme kráčať po ceste života spolu, pretože všetky veci sú súčasťou vesmíru a sú prepojené tak, že tvoria jeden celok.“


Názov Unity House je inšpirovaný dvomi myšlienkami.

Dr. Maria Montessori ako prvá na svete začala vytvárať budovy špeciálne zariadené pre slobodný pohyb detí. Nazývala ich domy detí. Tu má teda pôvod slovo “house” – dom.

Slovo “unity” znamená jednota, súlad, či svornosť. Naše prostredie podporuje vnútornú a prirodzenú harmóniu v samotných deťoch. Šťastie a spokojnosť nachádzajú v zmysluplnej a usporiadanej činnosti, ktorá ich harmonicky spája so svetom i ostatnými ľuďmi.

 

Unity House teda znamená miesto, kde deti nachádzajú harmóniu v objavovaní sveta a zásad, na ktorých je vybudovaný.

 

Náš deň začína Montessori aktivitami v našich pripravených triedach s krásnymi materiálmi v štyroch oblastiach výučby. Skoro ráno je deťom k dispozícii raňajkové menu a neskôr počas celého dňa ovocná desiata. Ráno končíme spoločným posedením v kruhu, kde deti diskutujú o rôznych témach z našich osnov, učia sa pesničky a zažívajú spoločnosť ostatných aj prostredníctvom narodeninových osláv a delením sa o to, ako žijú doma. Po hodine v našej priestrannej záhrade sa naobedujeme. Malé deti si poobede oddýchnu. Staršie deti sú rozdelené do skupín podľa veku a uplatňujú svoju kreativitu a zručnosti počas špeciálne vytvorených poobedných aktivít. Tieto sa konajú jedenkrát do týždňa:

Keramika – naša vypaľovacia pec nám umožňuje vytvárať užitočné a dekoratívne predmety na rôzne účely

Vedecké pokusy – prvé skúsenosti s jednoduchými pozorovaniami

Pečenie – obľúbené popoludnie a naše výtvory si berieme domov, aby sme sa podelili s rodinou

Umenie a remeslá – skúsenosti s rôznymi materiálmi a technikami na aktuálne témy

Ukryté drahokamy – príbehy, hry a pesničky na rozvoj poctivej povahy

Zvyšok popoludnia je priestor na hry, citanie, kreslenie, stavanie a iné činnosti, ktoré všetkým umožnia uvoľniť sa po plodnom dni.

 

Spolupráca s rodičmi

Plodná spolupráca s rodičmi založená na vzájomnej úcte a porozumení je pre pokrok detí nevyhnutná. Každý týždeň venujeme dve hodiny individuálnym konzultáciám s rodičmi. Dvakrát ročne poskytujeme rodičom písomnú správu o pokroku ich dieťaťa.

Škola organizuje Parent Education Sessions otvorené pre rodičov a priateľov, ktorí sa chcú dozvedieť o výchovných zásadách, ktoré uplatňujeme a podporovať ich. Rodičov povzbudzujeme, aby sa zúčastnili všetkých takýchto stretnutí, pretože zdravý vývoj detí zabezpečí jedine zjednotený prístup všetkých vychovávateľov.

Rodičia, ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa, by si mali pred návštevou školy dohodnúť stretnutie s naším personálom. Rodičov žiadame, aby na prvú návštevu prišli bez detí. Keďže chceme rodinám pomáhať vybrať si tú správnu školu, a rodičia poznajú svoje deti najlepšie, záleží nám na tom, aby rodičia zistili, či im naše zariadenie vyhovuje a môžu podporovať našu víziu a osnovy. Náš personál sa vám po dohodnutí návštevy bude venovať naplno a bez prerušenia.

 

Deti prijímame počas celého školského roka, pokiaľ máme voľné miesta.

Zápis na nasledujúce školské roky je možný po Vašej osobnej návšteve a po zaplatení návratného registračného poplatku.

 

Poplatky za 1 mesiac

Primary Program (2 a 1/2-6 ročné deti) denne od 8.00 do 16.00 hod. 684 EUR

Strava za deň 4,20 EUR (kvalitná súkromná kuchyňa pre deti, možnosť objednania rôznych diét napr. bezlepková či bezlaktózová)

Zdroj: www.unity-house.sk