Súkromné jasle Anna Maria | Žilina

Adresa A. Rudnaya 2556 / 20, 01001 Žilina Email Telefón +421417634235, +421915313008 Web www.anna-maria.sk

V celodennej starostlivosti o dieťa poskytujeme – Výchova a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa – Zaopatrenie a dohľad – Odborný zdravotný a hygienický dozor – Celodenná strava Starostlivosť o deti Naše výchovné pôsobenie na dieťa musí byť harmonické, zahŕňa oblasť telesnú ale i rozumovú, citovú a mravnú, pracovnú a estetickú.

Veľký dôraz kladieme na každodennú komunikáciu s rodičom.

 

Pri prvom kontakte rodiča oboznamujeme so spôsobom našej práce, s programom dňa detí. Upozorníme na adaptačné ťažkosti, ktoré majú všetky deti a radíme, ako toto ťažké obdobie dieťatku čo najviac uľahčiť.
Dôveru rodičov sa snažíme získať svojím prístupom k práci a aj k rodičom samotným. Veľmi dôležitý je celový dojem rodiča z nášho zariadenia, preto sme sa snažili naše zariadenie zriadiť lákavo pre dieťa dostatkom hračiek, farebnosťou a výzdobou, docieliť útulné a vkusné prostredie, ktoré bude deti nepriamo vychovávať k estetickému cíteniu, podnecovať deti do rôznych činností.

 

Starostlivosť o deti je kontrolovaná vedúcou (tj. zdravotnou sestrou).
Výsledným produktom spoločnej výchovy v našom zariadení, rodinnej výchovy a celkového fyziologického zrenia dieťaťa je zabezpečenie prirodzeného a nenásilného prechodu dieťaťa do materských škôl a školských zariadení.
Toto je jeden z dôležitých cieľov nášho zariadenia. Druhý významný cieľ nášho zariadenia spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí.

 

V celodennej starostlivosti o dieťa poskytujeme – Výchova a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa – Zaopatrenie a dohľad – Odborný zdravotný a hygienický dozor – Celodenná strava Starostlivosť o deti.

Naše výchovné pôsobenie na dieťa musí byť harmonické, zahŕňa oblasť telesnú ale i rozumovú, citovú a mravnú, pracovnú a estetickú. Pôsobením na dieťa chceme dosiahnuť, aby sa so záujmom a očakávaním dobrého stavalo ku všetkému novému, čo do jeho živata vnášame. Bez bezohľadnosti k druhým, aby dokázalo hájiť svoju pravdu, ale tiež ustúpiť a uznať svoj omyl, aby bolo otvorené svetu, ľuďom, dokázalo brať do úvahy ich potreby a záujmy, správať sa k druhým priateľsky a s dôverou. Toto všetko dáva predpoklady na správnu prispôsobivosť v živote.

 

Náročná práca s deťmi vyžaduje, aby sestry mali základné vedomosti zo psychológie a pedagogiky dieťaťa útleho veku. Vo výchovnej starostlivosti detí v útlom veku je najdôležitejším vzájomný vzťah dieťaťa a sestry. Vzájomná súhra detských potrieb na jednej strane a nášho ústretového správania na strane druhej. Ak takýto vzťah funguje, dieťa nás prijíma za „svojho človeka!“ A to je zárukou ďaľšieho správneho vývinu.

Zdroj: www.anna-maria.sk