Súkromné jasle a materská škôlka Trnava

Adresa Slovenská ulica 1, 91701 Trnava Email ttjasle@gmail.com Telefón +421902546056, +421904310480 Web www.facebook.com

Súkromné detské jasle a materská škôlka Trnava je zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť v rámci denného pobytu detí vo veku od 1 roku do 4 rokov.

Poskytujeme komplexnú dennú starostlivosť, opateru a kompletný výchovno – vzdelávací program. Napomáhame tak rodičom pri ich návrate do práce alebo pri štúdiu.
Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom učiteliek, ktoré výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

 

Požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania, pitný režim, činnosti vedúce k výchove, vzdelávaniu a rozvoju zdravého telesného a duševného vývoja dieťaťa, zohľadňujú osobitosti jednotlivých vekových skupín detí.

 

Denný režim, výchovno – vzdelávacie činnosti sú organizované s prihliadnutím na vek, stupeň psychosomatického vývoja dieťaťa a jeho zdravotný stav tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali jeho duševné a telesné zdravie . Jasličky sú zriadené v novopostavenej rodinnej vile so záhradou v lukratívnej časti Trnavy, v tichom, príjemnom a rodinnom prostredí.

 

Prijímame deti od 1 – 4 rokov.

 

Viac info, obhliadky jasličiek prostredníctvom tel. kontaktu, alebo e-mailu.

Zdroj: www.facebook.com