Súkromné jasle a materská škola Mravčekovo v Senci

Adresa Svätoplukova 77 Senec, Senec Email mravcekovo@centrum.sk Telefón +421911826220 Web www.mravcekovo.sk

Čo všetko vám ponúkajú súkromné detské jasle a materská škola Mravčekovo v Senci?

Sme súkromné zariadenie – jasle pre deti vo veku od 1,5 do 2,5 roka s kapacitou 6 detí.

– materská škola pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov s kapacitou 12 detí

 

O deti sa starajú odborníčky: VŠ predškolský pedagóg s dlhoročnou praxou, školský logopéd, zdravotná sestra, opatrovateľka.

 

Denný režim – stravovanie, hry, pobyt vonku, spánok

 

Strava je poskytovaná 4x denne, je vyvážená, podľa noriem pre danú vekovú kategóriu. Každý deň majú deti čerstvé ovocie a zeleninu, teplé a studené nápoje.

 

Cenník ponúka výšku platieb za každodenný pobyt – celodenný a poldenný. Po dohode je možné upraviť dochádzku dieťaťa tak, ako to rodičia potrebujú, prípadne aj s možnosťou doplatenia si nadčasového pobytu.

 

V prípade, že si dieťa hneď nezvykne na pobyt v zariadení, poskytujeme aj adaptačný pobyt, ktorý trvá obvykle 1-2 týždne pred začatím riadnej dochádzky dieťaťa.

Zdroj: www.mravcekovo.sk