Súkromná základná škola BESST

Adresa Limbová 3, 91702 Trnava Email info@besst.sk Telefón +421908 299 018 Web www.besst.sk

Zameraním školy je poskytovanie vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku podľa medzinárodných štandardov Cambridge University a zároveň napĺňanie slovenského štátneho vzdelávacieho programu.
V roku 2011 získali štatút Cambridge International Centre, ktorý umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete.

Zameraním školy je poskytovanie vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku podľa medzinárodných štandardov Cambridge University a zároveň napĺňanie slovenského štátneho vzdelávacieho programu.

V roku 2011 získali štatút Cambridge International Centre, ktorý im umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete.

 

Vďaka výsledkom v celoslovenskom Testovaní žiakov 9.ročníka (9-2014) je škola zaradená v TOP 1 % najkvalitnejších škôl na Slovensku a sú PRVÍ v Trnavskom kraji.

 

Poskytujeme:

 • Bilingválne vzdelávanie
 • Medzinárodný program Cambridge University
 • Kompatibilita so štátnym vzdelávacím programom
 • Kvalitný pedagogický tím vrátane špeciálno-pedagogickej starostlivosti
 • Individuálny a ľudský prístup ku každému dieťaťu
 • Maximálne 16 detí v triede
 • Štipendiá pre nadané deti
 • Učitelia s rodným jazykom anglickým – ´native speakers´
 • Špičkové vybavenie počítačmi, interaktívnymi tabuľami, modernými vyučovacími pomôckami
 • Mimoškolská činnosť –máme viac ako 16 krúžkov
 • Týždenný lyžiarsky výcvik a škola v prírode
 • Školský autobus
 • Ranný a večerný klub detí
 • Kvalitné aj bezplepkové stravovanie
 • Motivačný systém Besst – rozvoj a budovanie morálnych hodnôt

 

Cieľom školy je úspešné začlenenie žiakov do spoločnosti, ich osobné naplnenie a rast pre úspešný život v modernej spoločnosti.

Zdroj: www.besst.sk