Súkromná Materská Škola MONTESSORI | Zvolen

Súkromná materská škôlka poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa pedagogických princípov Márie Montessoriovej.

Dr. Maria Montessori vošla do dejín pedagogiky ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Podľa jej pedagogických princípov pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení.

MONTESSORI, o.z. je zriaďovateľom Montessori Materskej škôlky vo Zvolene, ktorá sa otvára dňa 1. septembra 2012. Rodičia tak môžu zapísať svoje dieťa do predškolského zariadenia vybaveným špeciálnym Montessori materiálom a príjemným priestorovým zabezpečením.

 

Škôlka je rodinného typu, nachádza v rodinnom dome s priestranným dvorom chráneným od ulice. Nachádza sa v centre mesta a v jej blízkosti je krásny a tichý park. V škôlke budú pôsobiť certifikované učiteľky, s láskou pristupujúce ku každému dieťaťu. Okrem dennej starostlivosti bude škôlka poskytovať aj poldennú starostlivosť, pestrú krúžkovú činnosť, služby logopéda alebo logopédky.

V súčasnosti sú priestory škôlky zariadené a zabezpečené pre realizáciu Montessori klubov, ktoré môžu rodičia s deťmi navštevovať pravidelne, dvakrát v týždni.

 

Čo v našej škôlke nájdete?

  • pripravené prostredie, ktoré u dieťaťa podporuje jeho prirodzený záujem o objavovanie okolitého sveta
  • didaktický materiál rozdelený do niekoľkých oblastí (praktický život, rozvoj zmyslov, matematická a jazyková výchova, príroda a kultúra, hudobná a výtvarná výchova)
  • oboznamovanie detí s anglickým jazykom
  • vzdelávanie vo vekovo zmiešanom kolektíve
  • partnerský a rešpektujúci prístup k dieťaťu
  • príjemné a podnetné prostredie škôlky so záhradou

 

image

Zdroj: www.montessori-zv.sk