Škôlka Sovička | Bratislava

Adresa Malodunajská 41, 82107 Bratislava II. - Vrakuňa Email info@skolkasovicka.sk Telefón +421 948 374 372 Web www.skolkasovicka.sk

Sme dvojtriedna súkromná materská škôlka s celodennou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 6 rokov s maximálne 20 deťmi. Sídlime v bratislavskej Vrakuni, v priestrannom rodinnom dome so záhradou, v krásnom tichom prostredí, pri Malom Dunaji v blízkosti lesoparku a prístupu na hrádzu.

Sme dvojtriedna súkromná materská škôlka s celodennou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 6 rokov s maximálne 20 deťmi. Sídlime v bratislavskej Vrakuni, v priestrannom rodinnom dome so záhradou, v krásnom tichom prostredí, pri Malom Dunaji v blízkosti lesoparku a prístupu na hrádzu. Neďaleko sú taktiež početné ihriská a športoviská ponúkajúce dostatok možností na to, aby sme čas s deťmi trávili aktívne. Priestory škôlky boli zrekonštruované pre účely škôlky a špeciálne uspôsobené potrebám detí. Naše priestory, vybavenie škôlky aj pozemok okolo škôlky spĺňajú prísne bezpečnostné a hygienické normy. Najvyššou prioritou pri zariaďovaní škôlky bolo vytvoriť prostredie, v ktorom, sa deti budú cítiť ako doma.

 

Prevádzková doba škôlky je od 7.00 do 17.30 hod. každý pracovný deň aj počas školských prázdnin! (Zatvorené máme len cez víkendy a štátne sviatky). Dieťa možno do škôlky zapísať pravidelne v marci pre nasledujúci školský rok, no pri voľnom mieste, je možné nastúpiť hocikedy počas roka.

 

Cieľom našej škôlky nie je byť len miestom, kde dieťa trávi veľkú časť dňa, ale byť predovšetkým miestom, kde sa deti cítia dobre a kam sa zakaždým tešia. Deti sa učia objavovať svet, javy a veci okolo seba, spoznávajú prírodu, radosť z pohybu, nadväzujú vzťahy s ostatnými deťmi a zažívajú radosť z objavoveného.

 

V škôlke Sovičke kladieme dôraz na to, aby dieťa spoznávalo veci a javy okolo seba prostredníctvom pozitívnej skúsenosti. Chceme, aby pochopilo ako svet funguje a aby rozumelo príčinám, lebo len tak sa bude vedieť adaptovať na plnohodnotný život v spoločnosti. Chceme, aby hľadalo nové cesty a spôsoby riešenia každodenných situácií (je dôležité nepodsúvať dieťaťu už existujúce návody, ale rozvíjať jeho fantáziu). Našim zámerom je predovšetkým viesť deti k samostatnému mysleniu a konaniu.

 

Naša škôlka má vypracovaný vlastný vzdelávací program „Ja a svet“ vzdelávanie ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu predškolského vzdelávania ISCED 0, doplnený o najnovšie poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Naše učiteľky používajú pracovné zošity, listy a pomôcky, určené špeciálne pre škôlkarov a predškolákov a schválené MŠ SR. Pomocou týchto podporujeme samostatnosť, kreativitu a rozvíjame logické myslenie detí.

 

Vždy keď nám to počasie dovolí, sme vonku, na čerstvom vzduchu – tu sa hráme, učíme, cvičíme a za teplejších dní aj stravujeme. V škôlke „Sovička“ máme priestranný dvor, terasu a v blízkom okolí ďalšie krásne miesta, ktoré sú ako stvorené na vychádzky a spoznávanie prírody.

 

Hýbeme sa – už ráno si dáme rozcvičku, aby nám lepšie chutilo, cvičíme aj na hodinách telocviku, či gymnastiky a na dvore, na prechádzkach v lesoparku, či na ihrisku sa môžeme vybehať a vyšantiť dosýtosti. Okrem toho chodíme na kurzy plávania, v zime sa učíme korčuľovať a pravidelne pri výročí otvorenia škôlky máme „Sovičkine hry“ – podujatie s pestrým programom plné súťaží a hier, s občerstvením pre deti a ich príbuzných.

 

Všetky jedlá a nápoje podávané deťom pripravuje vždy čerstvo (nie len dovezené a zohriate jedlo) naša kvalifikovaná a šikovná pani kuchárka. Jedálniček je pestrý, podľa aktuálnej sezóny sa dopĺňa o sezónne jedlá. Jedlá sú pripravované podľa noriem schválených MŠ SR pre deti predškolského veku, kuchyňa aj jedáleň dodržiavajú nariadenia k hygiene prípravy pokrmov a stravovania (deti nejedia z plastových riadov-riziko šírenia baktérií). Kuchyňu riadi kvalifikovaná Vedúca kuchyne, ktorá zodpovedá za kvalitu stravy a nápojov. Dbáme na správny pitný režim a dostatok čerstvého ovocia a zeleniny.

Zdroj: www.skolkasovicka.sk