Rozprávkový vláčik | Bratislava – Vrakuňa

Rozprávkový vláčik je súkromné opatrovateľské detské centrum pre deti od 2 do 4 rokov priamo vo Vrakuni.

Milí rodičia, máte doma malé dieťa a možnosť vrátiť sa späť do zamestnania? Je Vaše, dieťa malé na umiestnenie do materskej školy? Čakáte kým, sa v škôlke uvoľní miesto pre Vaše dieťa?

 

Máme pre Vás, riešenie: ,,Rozprávkový vláčik .“

Rozprávkový vláčik je nové súkromné opatrovateľské detské centrum pre deti od 2 do 4 rokov. Detské centrum nie je zaradené do siete škôl a školských zariadení a preto si rodičia môžu uplatniť nárok na rodičovský príspevok na príslušnom sociálnom úrade. Detské centrum Rozprávkový vláčik ponúka celodennú, poldennú starostlivosť, stravu. Starostlivosť je zabezpečená kvalifikovaným personálom s pedagogickou praxou 10 rokov. Podporujeme a vytvárame pohodovú rodinnú starostlivosť, individuálny prístup ku každému dieťaťu, podporujeme kreativitu a zvedavosť, rozvíjame motoriku a intelektuálne schopnosti detí. Výchova sa opiera o Štátny vzdelávací program ISCED – 0, prispôsobený veku detí. Našim cieľom je pripraviť deti na vstup do materskej školy, postarať sa všestranne a s láskou o deti a takto odbremeniť zaneprázdnených a pracujúcich rodičov.

 

V ponuke máme

 • odbornú starostlivosť o deti, rozvoj motoriky a intelektuálnych schopností
 • podpora kreativity a zvedavosti
 • preventívnu starostlivosť logopéda, stomatológa
 • pravidelné aj mimoriadne aktivity ( divadlo, kúzelník, Karneval,
 • Mikuláš, MDD, záhradné slávnosti,výlety do Zoo, …)
 • didaktické pomôcky a hračky
 • enviromentálny program – zvieratká
 • hudobné, výtvarné, športové aktivity
 • darčeky, odmeny (MDD, Mikuláš,…)
 • užívanie priestorov
 • plnohodnotnú stravu zabezpečenú garantom
 • posteľné prádlo, hygienické vreckovky, toaletný papier, mydlo, uteráky, vlhčené utierky
 • reflexné vesty, ochranný odev ( pri maľovaní)


Tešíme sa na všetky deti a rodičov, priďte a nasadnite aj Vy, do Rozprávkového vláčika s nami! Vaše dieťa, v ňom bude šťastné a Vy, sa spokojne môžte venovať svojej práci.

 

Zápis na školský rok 2012/2013 už teraz, pozor pri zápise do 31.05.2012 zľava na poplatku 20 eur!

Možnosť prihlásenia aj na letné prázdniny!

Adaptačný program, vekové osobitosti možné po vzájomnej dohode.

 

Cenník

Prihláška

Zdroj: rozpravkovyvlacik.webnode.sk