MŠ – Zelená Záhrada | Partizánske

Adresa Makarenkova 28 Partizánske, Partizánske Email rehurekova@centrum.sk Telefón 038 749 2552 Web www.ms-zelenazahrada.sk

Sme 5 triedna Materská škola. Zriaďovateľom je Mesto Partizánske. Škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov. Prevádzku zabezpečujú kvalifikovaní učitelia a zamestnankyne.

Sme 5 triedna Materská škola. Zriaďovateľom je Mesto Partizánske. Škola poskytuje celodennú  výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov. Prevádzku zabezpečujú kvalifikovaní učitelia a  zamestnankyne.

 

Organizujeme krúžky:

  • výtvarný,
  • turistický,
  • anglický jazyk,
  • tanečný,
  • počitačový.

Projekt „Zelená škola“


je zameraný na ochranu prírody a životného prostredia – znižovať celkový vplyv školy na životné prostredie u detí prebúdza environmentálne cítenie – byť citlivý na aktuálny stav prírody ( urobiť zmenu, ktorá je vidieť a cítiť), k praktickej ochrane prírody, k tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti a zodpovednému konaniu. Škola je otvorená  novým trendom a myšlienkam alternatívnej pedagogiky

 

image

 


Zdroj: www.ms-zelenazahrada.sk