MŠ Puškinova, Źilina

Materská škola vznikla v roku 1969. Je situovaná v centre mesta, v lokalite Bulvár, v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie.

Materská škola vznikla v roku 1969. Je situovaná v centre mesta, v lokalite Bulvár, v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie. Prístup z mesta, ale aj z okolitých sídlisk je veľmi priaznivý. Dvor je ohradený. V lete nám dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ má trávnatú plochu pre rôzne pohybové aktivity a nové ihrisko s pieskoviskom či množstvom preliezok i lavičiek. Budova pozostáva z dvoch pavilónov a hospodárskej časti. Kapacita MŠ je 98 detí. Obsahuje 4 triedy – 3 heterogenné a 1 homogénna trieda. Hospodárska časť pozostáva z rozsiahlej školskej jedálne, kuchyne a priľahlých miestností. Pozdĺž hospodárskej časti sa nachádza priestranná hudobná sieň, ktorá má multifunkčný charakter.

 

Do našej materskej školy prijímame deti od 3. roku života dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 4 triedach. V 1. triede sú deti vekovej kategórie 3 roky, v 2. triede sú deti vekovej kategórie 3 – 4 roky, v 3. triede sú deti vekovej kategórie 4 – 5 rokov, v 4. triede sú deti predškolského veku 5 – 6 rokov. Predprimárne vzdelávanie získavajú deti, ktoré ukončia posledný rok predškolského vzdelávania. Poskytujeme deťom celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania – 4 hodiny dopoludnia. Adaptačný proces prebieha za účasti rodiča (podľa rozhodnutia rodičov alebo zákonného zástupcu) a deťom to ľahšie pomôže odpútať sa od rodinného prostredia.

 

Poplatky

Informácie pre zápis do MŠ

Zdroj: mojaskolka.webnode.sk