MŠ Limbová | Žilina

Adresa LIMBOVÁ 26, 01007 Žilina - Solinky Email ms.limbova26.zilina@centrum.sk Telefón +421 41 568 39 72 Web www.limbacik.eu

Naša materská škola začala písať svoju históriu od roku 1988 ako spoločné zariadenie materskej školy a detských jasiel. Postupne prešla niekoľkými zmenami, až do súčastnej podoby 8-triednej MŠ, ktorej dve alokované triedy sú zriadené v ZŠ Gaštanová.

Od roku 2004 je MŠ právnym subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Navštevuje ju 181 detí vo veku od 3 do 6 rokov.

Náš záujem, ale hlavne uvedomelý postoj k zdraviu zverených detí napĺňame od roku 2000 v projekte „Zubára sa nebojíme“, „Poznaj, chráň, zveľaďuj!“ Deti v ňom získavajú poznatky o zdravom životnom štýle, spolu s vytváraním základu zdravých návykov do dospelosti.

 

Naša MŠ „Deti 21 storočia“ sa od 01.09.2011 zapojila do projektu Zelená Škola. Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools. Týmto postojom dávame najavo, že nám záleží na prírode, životnom prostredí a na ľuďoch. Snažíme sa nájsť cestu k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole plnej tímových hráčov. Program Zelenej školy je celostný, podnecuje k spolupráci nielen deti, zamestnancov, ale aj rodičov a širokú verejnosť čím sa táto dobrá myšlienka šíri ďalej.

 

Ponúkame krúžky:

  • výtvarný
  • dramatický
  • hudobný
  • anglický
  • tanečný
  • folklórny

Poplatky

Zdroj: www.limbacik.eu