MŠ Kysucká v Senci

Adresa Kysucká 9 Senec, Senec Email Telefón 02 / 4592 4651 Web www.mskysuckasenec.sk

Príjemná škôlka v tichom prostredí mesta Senec pre Vaše deti.

MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť 140 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

 

Priestory materskej školy sú rozčlenené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec. Budovy sú chránené poplašným zariadením napojením na miestnu políciu.

 

Súčasťou školy je priestranná záhrada s pieskoviskami, šplhacou vežou, šmykľavkou, drevenými atrakciami, vláčikom, slnečníkmi, tunelom, rebrinami, drevenými lavičkami, šplhacou zostavou a dopravným chodníčkom s dopravnými značkami.

 

Pre deti a rodičov organizujeme rôzne zaujímavé aktivity:

 • otvorená škola pre rodičov
 • sobotňajšie dopoludnie
 • posedenie s rodičmi a novoprijatými deťmi
 • prednáška“ Zdravé zúbky“ s praktickou ukážkou
 • týždeň športu a zábavných hier v čase MDD
 • vianočná besiedka
 • besiedka ku dňu matiek
 • rozlúčka so školským rokom a predškolákmi
 • návšteva ZŠ, triedy, telocvične, akcie s prvákmi
 • návšteva MŠ – Košická, akcie
 • návšteva knižnice
 • návšteva dopravného ihriska
 • návšteva predajne exotických zvierat
 • návšteva polície a hasičov s ukážkou hasičskej techniky
 • cvičný poplach CO
 • súťaže v kreslení, speve, tanci
 • testy školskej zrelosti
 • halloween párty
 • fašiangový karneval
 • divadelné, hudobné predstavenia
 • návšteva Bratislavského bábkového divadla
 • poldenný výlet mimo Senca
 • vychádzky k jazeru
 • plavecký kurz
 • škola v prírode
 • fotografovanie detí – vianočné, karnevalové, koncoročné, na tablo

 

Krúžková činnosť:

 • Hudobno-pohybový krúžok
 • Tanečný krúžok
 • Keramický krúžok
 • Anglický jazyk

Zdroj: www.mskysuckasenec.sk