MŠ Fučíkova | Sládkovičovo

Adresa Fučíkova 366 Sládkovičovo, Sládkovičovo Email ms.fucikova@zoznam.sk Telefón +421 31 784 1398 Web www.zssladkovicovo.stranka.info

Materská škola je 4-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. 


Prízemná budova materskej školy sa nachádza v centre mesta. Celý areál je oplotený a uzavretý hlavnou bránou, ktorá sa zamyká. Okolie materskej školy je upravené asfaltovým priestranstvom, vyplnené zeleňou a kvetinovými záhonmi o ktoré sa starajú prevádzkoví zamestnanci. Za budovou sa nachádza betónová terasa  a trávnatý školský dvor s pieskoviskom a zariadením, ktorý je pravidelne kosený.

 

Materská škola je 4-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

 

V prednej časti sa nachádzajú tri triedy, jedna spálňa a jedáleň. Všetky triedy majú samostatnú šatňu , spoločné sociálne zariadenie a jedáleň. V zadnej časti budovy je jedna  trieda a sociálne zariadenia.  V troch triedach sa spálňa každý deň pripravuje na spánok rozkladacími lehátkami. V strede budovy je kuchyňa, riaditeľňa, jedáleň a príslušné sklady a kabinet.V materskej škole sa nachádza výdajňa stravy.

 

Strava sa dováža z centrálnej vývarovne Spojenej školy. Deti sa stravujú v dvoch  jedálňach.

Zdroj: www.zssladkovicovo.stranka.info