Minikin Playschool

Adresa Ul. Padlých hrdinov 8, 82106 Bratislava Email minikin@minikin.sk Telefón +421 918 687 756 Web www.minikin.sk

Minikin Playschool (založená v septembri 2006) je súkromná materská škola rodinného typu pre deti od 2 rokov s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa v centre Podunajských Biskupíc, s pohodlným prístupom a miestami na parkovanie.

Minikin Playschool (založená v septembri 2006) je súkromná materská škola rodinného typu pre deti od 2 rokov s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa v centre Podunajských Biskupíc, s pohodlným prístupom a miestami na parkovanie.

 

Počas celého dňa komunikujeme s deťmi bilingválne – anglicky a slovensky. Postupne sa u starších detí kladie väčší dôraz na anglický jazyk. Malé skupinky detí (6-8 na jedného učiteľa, učiteľ má podľa potreby k dispozícii asistenta) umožňujú individuálny prístup. Ponúkame profesionálnu pedagogickú starostlivosť o Vaše dieťa, logopedickú a psychologickú poradňu.

Privítame Vás v príjemnom domácom prostredí, v škôlke, do ktorej deti radi chodia, kde sa starší učia pomáhať mladším, kde sa rešpektuje ich osobnosť, sloboda a dôstojnosť, podporuje sa talent a komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa podľa jeho schopností a daností.

Škôlka Minikin spĺňa všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy a má povolenie na prevádzku z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR.

100%-ná istota v Minikin Playschool

Ponúkame Vám výnimočný pocit istoty, že vaše dieťa je v poriadku a v tých najlepších rukách. Kedykoľvek a kdekoľvek sa môžete cez web pozrieť na svoje dieťa v reálnom čase. Prístup je kódovaný len pre klientov škôlky.

Jazyk v Minikin Playschool

Komunikáciou v anglickom jazyku počas celého dňa sa deti nenásilnou a hravou formou učia jazyk a prirodzene (nevedomky) prechádzajú k jeho používaniu aj medzi sebou pri voľnej hre. K tomu im napomáha knižnica s veľkým výberom detskej literatúry, DVD v anglickom jazyku, taktiež interaktívne programy na PC.

Prostredie Minikin Playschool

Vašim deťom ponúkame priestory nového rodinného domu, ktoré boli upravené tak, aby sa v nich cítili ako doma, mali pocit istoty a bezpečia, miesto na hranie aj odpočinok.
Veľká záhrada umožňuje dostatok pohybu a priestor na hry (ovocné stromy a hriadky so zeleninou, ktorú si deti sami dopestujú, trpasličie králiky, o ktoré sa deti pravidelne starajú).
Nábytok v interiéri ako aj preliezky a ihrisko vonku boli vyrobené na mieru a spĺňajú všetky bezpečnostné a hygienické kritériá.
Naša škôlka je vybavená kvalitnými materiálno-didaktickými pomôckami a technickým zabezpečením vhodným pre materské školy (DVD projektor na plátno, notebook, CD prehrávače, syntetizátor,…)

Pedagógovia v Minikin Playschool

Personál škôlky sa skladá z mladých ľudí, pedagógov, ktorí sú zanietení pre prácu s deťmi, sú otvorení novým formám v prístupe k deťom (využívanie alternatívnych výchovno-vzdelávacích metód)) a ovládajú kvalitne anglický jazyk. Sú pripravení byť vašim deťom kamarátom a ochrancom, vám radcom a psychológom a zároveň ochotní vyjsť v ústrety Vašim potrebám a požiadavkám.

V rámci vzdelávania postupujeme podľa Programu výchovy a vzdelávania pre materské školy vydaného Ministerstvom školstva SR a Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie vydaného Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý obohacujeme o nové témy, vzdelávacie metódy, s využitím najnovších didaktických materiálov a pomôcok v slovenskom aj anglickom jazyku. U predškolákov je kladený dôraz na kvalitnú prípravu pre bezproblémový nástup do školy.

Komplexný servis v Minikin playschool

Všetko, čo Vaše dieťa potrebuje v škôlke, mu poskytneme my. Okrem všetkých štandardných služieb zabezpečíme aj pranie posteľnej bielizne a pyžamka, náhradné oblečenie, zubnú kefku a pastu, v prípade potreby plienky, vlhké utierky a kozmetiku.
Večerná opatera za poplatok (treba dohodnúť deň vopred).

 

Školné v MINIKIN playschool

Základné školné (4-5 dní v týždni) je 396 EUR /mesiac + 3,50 EUR stravná jednotka na deň (strava zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a pitie voľne dostupné po celý deň).

Školné zahŕňa:

 • starostlivosť o dieťa od 7,00 – 18,00 hod.,
 • výchovno-vzdelávací program v anglickom a slovenskom jazyku,
 • logopedickú starostlivosť 1x do týždňa,
 • psychologické poradenstvo,
 • návšteva stomatológa 2x ročne,
 • hygienické potreby – zubná kefka, pasta, opaľovací krém a pod.,
 • náhradné oblečenie, perinky a návliečky,
 • pre najmenších plienky, vlhké utierky, kozmetiku,
 • záujmové krúžky,
 • didaktické pomôcky, pracovné zošity, spotrebný materiál (výtvarný,..)
 • predškolská príprava vrátane nácviku metódy čítania podľa Eľkonina,
 • divadelné predstavenia a akcie v priestoroch škôlky (kúzelník, historický šerm, bruchovravec, poníky,…),
 • hodnotné darčeky (narodeniny, meniny, Vianoce, Mikuláš),
 • úrazové poistenie v AMSLICO – Alico, a.s. s 24-hodinovým krytím.

Rozšírené školné (4-5 dní v týždni) je 434 EUR /mesiac + 3,50 EUR stravná jednotka na deň (strava zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a pitie voľne dostupné po celý deň).

Školné zahŕňa:

Základné školné +

 • pravidelné výlety (10-12x/rok) autobusom/mikrobusom
 • kurzy – plavecký (4-5 ročné)
 • – korčuliarsky (4-6 ročné)
 • – lyžiarsky (5-6 ročné)
 • tvorivé dielničky (10-12x/rok)

Poldenné adaptačné školné je 303 EUR /mesiac + 2,52 EUR stravná jednotka na deň (strava zahŕňa desiatu, obed, ovocie a pitie voľne dostupné po celý deň)

Denné školné (dni podľa výberu rodiča) je 26 EUR/deň + 3,50 EUR stravná jednotka na deň

Doplnkové služby (k základnému školnému):

 • výlet – 10 EUR
 • kurzy – plavecký – 80 EUR
 • – korčuliarsky – 80 EUR
 • – lyžiarsky – 100 EUR
 • tvorivé dielničky – 7 EUR

Večerné opatrovanie (po 18,00 hod.) – 7 EUR/hod.

Poplatok pri registrácii prihlášky – 150 EUR. Pri nástupe do zariadenia bude poplatok odpočítaný z prvého školného.

 

Zdroj: www.minikin.sk