Materská škola Veľké Ripňany

Adresa Školská 528 Veľké Ripňany, Veľké Ripňnany Email zumcchot@stonline.sk Telefón +421385392284 Web www.zsvrip.edupage.org

S deťmi navštevujeme divadelné predstavenia a výchovné koncerty, artistické a cirkusové vystúpenia ,na ktoré sa veľmi tešia.
Okrem divadelných predstavení pripravujeme pre deti besiedky – Mikuláš, Vianoce, karneval, MDD, rozlúčka s predškolákmi… Talentované a nadané deti reprezentujú MŠ i obec v okrese či kraji účasťou na súťažiach.

  • Triedu MRAVČEKOVIA navštevuje 20 detí vo veku od 3– 4 rokov. Už tu sa začína predprimárne vzdelávanie detí podľa ISCED 0 a ŠKVP „ ŠKOLA PRE VŠETKY DETI“
  • Triedu VČIELKY navštevuje 24 detí vo veku od 5 – 6 rokov.
  • Triedu LIENKY navštevuje 20 detí vo veku od 3 – 5 rokov. Tu predprimárne vzdelávanie detí pokračuje na zvládnutie bezproblémového vstupu do 1. ročníka a zvládnutie všetkých náročných úloh, ktoré na nich čakajú.

 

Materská škola pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Rozvíja schopnosti a zručnosti detí, utvára predpoklady na ďalšie ich vzdelávanie a to i formou krúžkov, ako sú

  • oboznamovanie sa s anglickým jazykom
  • spevácky krúžok
  • predplavecká príprava

 

S deťmi navštevujeme divadelné predstavenia a výchovné koncerty, artistické a cirkusové vystúpenia ,na ktoré sa veľmi tešia.

Okrem divadelných predstavení pripravujeme pre deti besiedky – Mikuláš, Vianoce, karneval, MDD, rozlúčka s predškolákmi… Talentované a nadané deti reprezentujú MŚ i obec v okrese či kraji účasťou na súťažiach.

Zdroj: www.zsvrip.edupage.org