Materská škola Študentská | Žilina

Adresa Materská škola Študentská 15/3, 01003 Žilina - Považský Chlmec Email mspch@mail.t-com.sk Telefón +421 41/566 76 97 Web www.msstudentska.zilina.sk

Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.


Ahoj, milý kamarát
poď sa spolu s nami hrať.

Ja som tvoja kamarátka
a ty si môj kamarát,

ja dám rúčku, ty sa usmej,
budeme sa spolu hrať.


O nás :

Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec.
Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou. Areál materskej školy tvorí veľký školský dvor, veľká školská záhrada vybavená rôznym školským náradím, trávnatou plochou a výsadbou okrasných stromov.


Prevádzka materskej školy :
od 06:30 hod. do 16: 00 hod.
Riaditeľka materskej školy : Marcela Čamatejová
Počet tried : 2
Počet zamestnancov : 4 kvalifikované pedagogické pracovníčky, 2 prevádzkove pracovníčky

Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo Školskej jedálne pri základnej škole Karpatská 8063/11 Žilina.
Vedúca školskej jedálne :
Magdaléna Damborská
Kontakt :
041/ 5252842

Projekty materskej školy :

  • Malí ochrancovia prírody
  • Separujte s nami- Separačik
  • Adamko-hravo-zdravo

Školský vzdelávací program :

    • zameranie školy- enviromentálna výchova
    • životné prostredie, kompostovanie, triedenie odpadu

Zdroj: www.msstudentska.zilina.sk