Materská škola Smolenice

Adresa Komenského 3 Smolenice, Smolenice Email Telefón 033/ 558 61 61 Web www.materskaskola-smolenice.sk

Naša materská škola patrí pod Základnú školu v Smoleniciach.
Nachádza sa v budove ZŠ, v samostatnej časti.
Máme 3 triedy, 2 spálne, jedáleň, šatňu, 2 umyvárne, 2 WC a izolačku.
Máme svoj dvor s preliezkami, pieskoviskami, hojdačkami a kĺzačkami. Využívame tiež telocvične ZŠ.

Naša materská škola patrí pod Základnú školu v Smoleniciach.
Nachádza sa v budove ZŠ, v samostatnej časti.
Máme 3 triedy, 2 spálne, jedáleň, šatňu, 2 umyvárne, 2 WC a izolačku.
Máme svoj dvor s preliezkami, pieskoviskami, hojdačkami a kĺzačkami. Využívame tiež telocvične ZŠ.

Kapacita MŠ je 60 detí, rozdelených do troch tried:

 • 3 – 4 ročné deti
 • 4 – 5 ročné deti
 • 5 – 6 ročné deti

Sme MŠ s celodennou prevádzkou, v prípade požiadavky rodiča je možné prihlásiť dieťa len na poldennú prevádzku.
Stravovanie zabezpečuje kuchyňa ZŠ.

 

Naša MŠ je v prevádzke denne od 6.00 do 16.30.


Špecifické aktivity našej MŠ:

 • pestovanie ľudových tradícií – tanec a spev
 • práca s učebňou Lego – dacta, rozvoj tvorivosti, konštrukčné schopnosti
 • oboznamovanie sa s anglickým jazykom
 • enviromentálna výchova – poznávanie a ochrana prírody
 • rozvoj telesnej zdatnosti, prevencia plochých nôh, prevencia proti skolióze chrbtice
 • práca s talentovanými deťmi vo Vv – zapájanie sa do súžaží
 • práca s počítačom
 • cvičenie rodičov s deťmi, turistický krúžok
 • logopédia
 • náboženstvo

Zdroj: www.materskaskola-smolenice.sk