Materská škola Obrancov mieru Detva

Adresa Obrancov mieru 5 Detva, Detva Email 6msdt@netspace.sk Telefón 045/54 55 654 Web www.msdt6.estranky.sk

Poloha našej materskej školy, ako aj jej prostredie, v ktorom sa nachádza, ponúka dostatok príležitostí na rozvoj regionálnej výchovy a ľudových tradícií v našom meste. Mesto Detva má bohaté kultúrne dedičstvo a ľudové tradície, ktoré chceme u detí rozvíjať od najútlejšieho veku.

Milá mamička, ocko vítam Vás v mojej škôlke!

 

Naša materská škola sa nachádza v tichej časti mesta Detva, mimo hlavnej komunikácie, takže sa nemusíš o mňa báť. Máme tu 3 triedy a mám 70 kamarátov.

 

Aby sme sa dobre cítili starajú sa o nás naše pani učiteľky, ktoré sa počas celého školského roka budú so mnou hrať, cvičiť, rozprávať a popri tom sa aj všeličo nové dozvieme. Môžem sa tu venovať rôznym záľubám a krúžkom.

 

Do škôlky môžem ísť prvý krát, keď už budem mať 2,5 roka „HURÁ“ a môžem sa tu hrávať až kým nebudem mať 6 rokov, alebo odloženú povinnú školskú dochádzku.

 

Do materskej školy môžem chodiť už zavčas rána od 6.00 do 16.45 hod..

 

Poloha našej materskej školy, ako aj jej prostredie, v ktorom sa nachádza, ponúka dostatok príležitostí na rozvoj regionálnej výchovy a ľudových tradícií v našom meste. Mesto Detva má bohaté kultúrne dedičstvo a ľudové tradície, ktoré chceme u detí rozvíjať od najútlejšieho veku.

 

Hlavným cieľom je vhodne a nenásilne včleňovať prvky regionálnej výchovy do výchovno – vzdelávacieho procesu. Priblížiť deťom život v minulosti, oboznámiť ich s históriou mesta Detva. Vypestovať u detí hrdosť na svoje mesto a jeho región.

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť našej materskej školy vychádza zo Školského vzdelávacieho programu MAKULIENKA . V názve programu je aj názov nášho tanečného krúžku, ktorého činnosť je zameraná na udržiavanie ľudových tradícií a folklóru nášho ragiónu.

Zdroj: www.msdt6.estranky.sk