Materská škola Niváčik | Trenčín

Adresa Niva 9 Trenčín, Trenčín Email ms.niva@trencin.sk Telefón +421902911197 Web www.nivacik.sk

Materská škol.a Niváčik v Trenčíne s množstvom aktivít a školským vzdelávacím programom "Niváčikove dobrodružstvá".

Čo vám ponúkame ?

 • Vzdelávanie na základe ŠKVP „Niváčikove dobrodružstvá“
 • Profesionálny prístup pedagógov
 • Úzka spolupráca s rodičmi
 • Individuálny prístup k deťom
 • Zážitkové učenie
 • Grafomotorická príprava
 • Spolupráca so základnou školou
 • Spolupráca s miestnou knižnicou
 • Pedagogická diagnostika
 • Budovanie EQ
 • Podmienky pre všestranný harmonický rozvoj detí

Na čo sa každoročne tešíme ?

 • Jesenné čarovanie
 • Čaj „o piatej“ so starými rodičmi
 • Deň obdarovávania
 • „Ho – ho – ho!“ prišiel Mikuláš
 • Vianočné popoludnie s rodičmi
 • Hľadáme stratenú vianočnú rozprávku
 • Deň pozornosti budúcim prváčikom
 • Detský karneval
 • Večerné čítanie rozprávočiek
 • Tvorivá jarná dielnička
 • „Nesiem ti kvietok mamička“
 • Eko deň
 • Detské snívanie – Deň detí
 • Sľub priatelstva
 • …a veľa ďalších zaujímavých aktivít

Zdroj: www.nivacik.sk