Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 | Žilina

Adresa Nám. Janka Borodáča 6, 01008 Žilina Email msborodaca6@mail.t-com.sk Telefón +421 415253496 Web www.msborodaca6.edupage.org

Materská škola sa nachádza v pomerne tichej a pokojnej časti sídliska Vlčince, na Nám. Janka Borodáča č. 6, v Žiline.

Materská škola sa nachádza v pomerne tichej a pokojnej časti sídliska Vlčince, na Nám. Janka Borodáča č. 6, v Žiline.

 

Do prevádzky bola odovzdaná 21. 3. 1978. Je umiestnená v typizovanej, účelovej budove. Prízemie tvoria vstupné chodby, dve triedy s príslušnými priestormi a kuchyňa s prevádzkovými priestormi. Na poschodí sú umiestnené dve triedy, zborovňa, riaditeľňa, terasa. Poschodie s prízemím spája vnútorné schodište. Priestory školy sú vyhovujúce, dostatočne priestranné, vybavené vkusným a účelným nábytkom, hračkami a didaktickými pomôckami. Svojmu účelu slúži i školská záhrada, kde sú umiestnené preliezky, pieskoviská, hojdačky a lavičky. Nachádzajú sa tu okrasné kríky a stromy, ktoré hlavne v lete poskytujú deťom prirodzenú ochranu pred slnečným žiarením.

Od 1. januára 2004 má MŠ právnu subjektivitu. Spolupracujeme so všetkými základnými školami na sídlisku. Od roku 2001 spolupracujeme so Špeciálnou MŠ na ulici Vojtaššáka v Žiline. Cieľom spolupráce je vzájomné spoznávanie a nadväzovanie kontaktov medzi zdravými a postihnutými deťmi. Od 1. 9. 2000 bola naša MŠ členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.

Zdroj: www.msborodaca6.edupage.org