Materská škola Mojšova Lúčka | Žilina

Adresa Rybie Námestie 1/1 Žilina - Mojšova Lúčka 01001, Mojšova Lúčka Email ms.mojsovalucka@azet.sk Telefón +421 41/ 56 50 381 Web www.msmojsovalucka.sk

V súčasnosti vystupuje materská škola od roku 2005 ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom je mesto Žilina so sídlom Radničná 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.

Jednou z obcí, ktoré sa stali súčasťou mesta Žilina a od roku 1980 je aj Mojšova Lúčka. Obec Mojšova Lúčka sa spomína prvý raz ako „Gerova Lucska“ v roku 1439. Vtedy patrila strečnianskemu panstvu a staré listiny uvádzali túto obec názvami v rozličných tvaroch a len od roku 1927 má už dnešný názov – Mojšova Lúčka, ktorá leží v Žilinskej kotline na terase Váhu. Erb obce tvorí ker, ktorý vyrastá zo zeme. V roku 1994 sa začala výstavba veľkolepého vodného diela Žilina. Ako dôsledok tejto výstavby sa dostala prevažná časť obce do zatopeného územia. Časť obyvateľstva sa presťahovala do novopostavených domov a deti tejto obce dostali novopostavený objekt materskej a základnej školy. Materská škola bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 2000.

 

V súčasnosti vystupuje materská škola od roku 2005 ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom je mesto Žilina so sídlom Radničná 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.

 

Koncepčný zámer školy

Posilnenie telesného a duševného zdravia detí s využitím prvkov environmentálnej a prosociálnej výchovy.

Hlavnou myšlienkou nášho programu bude:

  1. podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa.
  2. aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability
  3. rozvíjať tvorivosť a predstavu v každodenných aktivitách
  4. pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie (spôsobilosti)

 

 

hymna našich detí

Zdroj: www.msmojsovalucka.sk