Materská škola Mládežnícka ul. 13 | Púchov

Adresa Ul. Mládežnícka 13 Púchov, Púchov Email daniela.valentinyova@stonline.sk Telefón 042/4632867 Web www.skolkapuchov.sk

Materská škola – Mládežnícka ul. 13 v Púchove sa nachádza v čistom, nehlučnom prostredí s veľkým priestranným školským dvorom. Má 7 tried. Prevádzka školy je od 6. hod. ráno do 16.hod. popoludní. Škola je zameraná na environmentálnu výchovu, prácu s učebňou LEGA, ktorú vyučuje učiteľka s certifikátom pre túto prácu.

Materská škola – Mládežnícka ul. 13 v Púchove sa nachádza v čistom, nehlučnom prostredí s veľkým priestranným školským dvorom. Má 7 tried. Prevádzka školy je od 6. hod. ráno do 16.hod. popoludní. Škola je zameraná na environmentálnu výchovu, prácu s učebňou LEGA, ktorú vyučuje učiteľka s certifikátom pre túto prácu.

 

V novozrekonštruovanej triede chodia deti do materskej školy len predpoludním , nakoľko je trieda zriadená pre deti pred vstupom do základnej školy, ktorých matky sú na materskej dovolenke. Trieda, šatňa a hygienické zariadenia boli vybavené novým nábytkom, aby sa deti, ktoré okrem popoludňajšieho odpočinku plnia všetky základy prípravy do základnej školy, cítili dobre.

 

V materskej škole pracuje krúžok tanečný, vedie ho pani učiteľka Loduhová, ktorá deti učí nielen základy ľudového tanca, ale prostredníctvom neho sa zoznamujú s ľudovými tradíciami, či už v období Vianoc, Veľkej noci, fašiangov, a pod.

Najstaršie deti sa učia základom anglického jazyka v spolupráci s CVČ Včielka Púchov.

Škola je vybavená 4 počítačmi, ktoré slúžia k vzdelávaniu detí pri práci s počítačmi prostredníctvom jednoduchých hier a základov práce s počítačom.

 

Zdroj: www.skolkapuchov.sk