Materská škola M. Montessori

Adresa Tatranská ulica č. 10 - pavilón B, Banská Bystrica Email banskabystrica@mchviezdicka.sk Telefón +421915793082 Web www.mchviezdicka.sk

Materské centrum HVIEZDIČKA otvára SÚKROMNÚ MATERSKÚ ŠKOLU M. MONTESSORI ! Srdečne Vás pozývame na zápis do MŠ, kde Vy ako aj Vaše dieťatko budete mať možnosť vyskúšať si niektoré z množstva montessori aktivít pod vedením kvalifikovaných pedagógov.

Materské centrum HVIEZDIČKA otvára SÚKROMNÚ MATERSKÚ ŠKOLU M. MONTESSORI

 

Srdečne Vás pozývame na zápis do MŠ, kde Vy ako aj  Vaše dieťatko budete mať  možnosť vyskúšať si niektoré z množstva montessori aktivít pod vedením kvalifikovaných pedagógov

 

Prečo nová materská škola?

 

„Zatiaľ čo sa snažíme učiť deti o živote, deti nás učia ako žiť.“ Maria Montessori

Po absolvovaní kurzov pani MVDr. Evy Štarkovej v Banskej Bystrici nás začalo oslovovať čoraz viac rodičov aby sme v MC Hviezdička vytvorili škôlku alebo aspoň herničku aby mali možnosť pokračovať vo vzdelávaní svojich detičiek podľa princípov pedagogiky Marie  Montessori.  Mnohí rodičia chcú svojim detičkám dopriať možnosť pracovať s didaktickým materiálom, ktorý je dokonale prepracovaný a poskytuje im širokú škálu podnetov. Vytvoriť doma takéto podnetné prostredie je však pre mnohých príliš náročné na sebadisciplínu, priestor a v neposlednom rade aj na financie. A preto sme sa rozhodli v Banskej Bystrici vytvoriť práve takúto materskú školu. V našej MŠ nájdete nielen pripravené podnetné prostredie vybavené didaktickým materiálom podnecujúcim logické myslenie a samostatné objavovanie pre Vaše detičky. Kvalifikované učiteľky Vám poradia ako pokračovať v Montessori aktivitách aj doma – bez  drahých hračiek a tráviť tak so svojim dieťatkom plnohodnotnejšie Váš spoločný voľný čas. “ Poďme spolu objavovať senzitívne obdobia nás a našich detí, aby sme sa mohli navzájom obohacovať.“

Kto sme?

 • Naša materská škola zaradená rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl a školských zariadení začne svoju činnosť od septembra 2013.
 • Činnosť našej MŠ bude prebiehať v budove bývalej ZŠ na Tatranskej ulici č.10 – pavilón B. Priestory MŠ pre Vaše detičky práve rekonštruujeme, aby v septembri mohli nastúpiť do novučičkej a čistučkej škôlky – kde sa budú cítiť ako doma. Pozrieť si ich môžete  v deň slávnostného otvorenia MŠ, ktorý plánujeme v mesiacoch máj – jún 2013. O presnom dátume Vás samozrejme budeme včas informovať.
 • Bližšie informácie  o výške školného a  poplatkov za stravu Vám radi poskytneme 
  na tel. čísle: 0915 793 082 alebo pri individuálnej konzultácii.
 • V našej MŠ sme limitovaní počtom 10 – 15 detičiek na jednu triedu. V prípade naplnenia kapacity MŠ prijímame prednostne deti rodičov, ktorí absolvujú prípravný kurz MONTESSORI DOMA. Kurz pre Vás zorganizuje MC Hviezdička zadarmo a jeho cieľom bude oboznámiť rodičov s princípmi pedagogiky M. Montessori a uľahčiť tak Vám i Vašim detičkám nástup do novej škôlky.

Čo Vám ponúkame?

 • kvalifikovaných pedagógov s praxou v zahraničných a slovenských Montessori škôlkach
 • milé a empatické učiteľky, ktoré vstupujú do interakcie s dieťaťom ako pomoc a opora – nie ako
 • autorita
 • malý počet detí v triede, ktorý nám umožňuje vytvoriť si ku každému dieťaťu individuálny vzťah
 • vekovo zmiešané triedy ktoré umožňujú deťom rozvíjať vzájomné vzťahy
 • vedieme deti k samostatnosti, k zdravej sebadôvere, empatii a schopnosti formulovať svoje myšlienky
 • umožňujeme dieťaťu napredovať vlastným tempom
 • podporujeme prirodzenú detskú túžbu učiť sa

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

 • pri našej práci využívame metódu zážitkového učenia

„Vidím a zabudnem, počujem a zapamätám si, urobím a pochopím“

 • kvalitnú a  vyváženú stravu pripravovanú z čerstvých surovín
 • ovocie, zelenina a pitie pre deti je k dispozícii počas celého dňa
 • pravidelné konzultácie pre rodičov, kde sa dozvedia o napredovaní ich dieťaťa v škôlke
 • VEČERNÁ ŠKôLKA PRE RODIČOV, kde si budete môcť vyskúšať Montessori didaktické pomôcky  a spoznať bližšie pedagogiku M. Montessori
 • naša MŠ bude otvorená v pracovné dni od 6.30 do 17.00 ale v prípade potreby sa o Vaše dieťatko radi postaráme aj mimo otváracích hodín. Vieme zabezpečiť  aj prevádzku MŠ v nočných hodinách v prípade napr. služobnej cesty.
 • popoludňajšie záujmové aktivity – angličtina Hocus-Lotus, tanečná a hudobná prípravka, gymnastika, základy rôznych športov
 • preventívne aktivity
 • výlety do okolia BB, exkurzie…

Zdroj: www.mchviezdicka.sk