Materská škola Lauder Gan Menachem

Adresa Partizánska 12, Bratislava Email Telefón 421 2 5441 7829 Web www.chabadslovakia.com

Materská škola Lauder Gan Menachem na Slovensku, v Bratislave, je súkromná židovská škôlka, ktorá funguje už pätnástny rok vďaka podpore Nadácie Ronalda S. Laudera a občianskeho združenia Chabad Slovensko.

Materská škola Lauder Gan Menachem na Slovensku, v Bratislave, je súkromná židovská škôlka, ktorá funguje už pätnástny rok vďaka podpore Nadácie Ronalda S. Laudera a občianskeho združenia Chabad Slovensko. Založili ju rabín Baruch Myers s manželkou Chanie v roku 1995. Materská škola je plne akreditovaná Ministerstvom školstva SR a prijíma židovské deti vo veku 2 ½ – 6 rokov.

 

Ciele:
1) Sme presvedčení, že židovské náboženstvo a tradície sú samozrejmým dedičstvom každého židovského dieťaťa. Šábes a oslavy sviatkov, modlitby, hebrejská abeceda a príbehy našich predkov, to všetko prispieva u našich detí k budovaniu pocitu spolupatričnosti a pýchy na svoju identitu. 
2) Sme presvedčení, že vzdelávanie musí byť kvalitné a preto zamestnávame profesionálne a kvalitné učiteľky  a využívame moderné, overené a efektívne vzdelávacie metódy, ako napríklad „Whole Language“ a „Multiple Inteligences“ na zvýšenie kvality vyučovania. 
3) Veríme, že učenie, hlavne pre mladých ľudí, predstavuje prirodzený a samozrejmý proces, ktorý sa najlepšie stimuluje konkrétnou životnou skúsenosťou, prostredníctvom bezpečného štrukturovaného kontaktu s okolitým svetom. 
4) Veríme, že vzdelávanie má byť zábavou! Naši žiaci sa vzdelávajú pomocou piesní, tanca, divadla, vedeckých experimentov, ukážok a rôznych interaktívnych projektov.

 

Škôlka funguje v zrekonštruovaných, moderných priestoroch v historickom bratislavskom Starom Meste. V týchto priestranných a slnečných miestnostiach môžu deti využívať moderne vybavené a kvalitne zariadené triedy prispôsobené deťom, plne vybavenú mini telocvičňu a dielničku, miestnosť s tematicky zameranými didaktickými pomôckami a veľké ihrisko na dvore, ktoré susedí s priľahlým mestským parkom.

 

Výučba jazykov
Je naša škola súkromnou, náboženskou alebo jazykovou školou? Ťažko povedať, keďže naše deti s ľahkosťou „pripínajú“ z jedného jazyka na druhý, prípadne na tretí… 
Sme presvedčení o vrodených schopnostiach každého dieťaťa, schopnosti spracovávať informácie, podávané nenúteným a zábavným spôsobom. Náboženský program vyučujú učiteľky zo zahraničia výlučne v anglickom jazyku a tým pádom sú aj tí najmladší žiaci vystavení novej medzinárodnej slovnej zásobe a zároveň sú im prezentované bohaté možnosti židovského vzdelávania. Súčasťou výuky je aj čítanie v hebrejčine a základná slovná zásoba každý deň v kontexte zoznamovania sa so židovskou históriou, predmetmi a sviatkami, ktoré tvoria ich dedičstvo. Sme potešení, že po absolvovaní našej škôlky deti rozumejú a vedia sa vyjadrovať v angličtine a do svojej prirodzenej slovnej zásoby zahŕňajú aj relevantné hebrejské slovíčka.

A samozrejme, „Na Slovensku po slovensky!“. Naše slovenské učiteľky učia deti správne rozprávať a vážiť si svoj rodný jazyk a to s využitím inovatívnych audio a verbálnych podnetov, čím im vštepujú správnu výslovnosť, gramatiku a učia ich sebavedomému prejavu, aby z nich vyrástli šikovní a výreční účastníci slovenskej spoločnosti.

Zdroj: www.chabadslovakia.com