Materská škola Hollého 3 | Nové Mesto nad Váhom

Adresa Hollého 3 Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom Email mshollehonmnv@azet.sk Telefón 032/771 5332 Web www.materskaskolanmnv.sk

Naša materská škola poskytuje celodennú aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Má výhodnú polohu – nachádza sa na sídlisku Lúka, neďaleko železničnej a autobusovej stanice a neďaleko centra. Je to škola rodinného typu (najmenšia na území Nového Mesta nad Váhom). Pre deti poskytujeme envirommentálnu výchovu, úzko spolupracujeme s rodinou a budujeme u detí zdravý živoný štýl!

Materská škola je elokovaným pracoviskom MŠ na Poľovníckej ul. 12. Je to 3-triedna, účelová budova, pozostávajúca zo štyroch budov a spojovacej chodby. V hospodárskej budove sú miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, kancelárie vedúcich zamestnancov MŠ, práčovňa a kuchyňa s príslušnými priestormi.

 

Naša materská škola poskytuje celodennú aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Má výhodnú polohu – nachádza sa na sídlisku Lúka, neďaleko železničnej a autobusovej stanice a neďaleko centra. Je to škola rodinného typu (najmenšia na území Nového Mesta nad Váhom). Pre deti poskytujeme envirommentálnu výchovu, úzko spolupracujeme s rodinou a budujeme u detí zdravý živoný štýl!

 

Mesačný poplatok sa stanovuje na 13,00 EUR

Príspevok na úhradu nákladov na jedlo:

 • obed…….0,68 EUR
 • desiata….0,28 EUR
 • olovrant0,23 EUR

 

Jeseň v MŠ:

 • Adaptácia nových detí
 • Púšťanie šarkanov
 • Práca a zber  prírodného materiálu
 • Vychádzky do prírody

 

 

Zima v MŠ:

 

 • Mikuláš
 • Vianočné besiedky
 • Karneval
 • Zimné športy
Jar v MŠ:
 • Vítanie jari
 • Veľkonočné sviatky – dodržiavanie ľudových tradícií
 • Deň matiek – besiedky
 • Hasiči v materskej škole
Leto v MŠ:
 • MDD – polícia deťom
 • Výlety do prírody
 • Deti deťom – rozlúčka predškolákov
 • Letné športy – otužovanie

 

Zdroj: www.materskaskolanmnv.sk