Materská škola Dubnica nad Váhom

Adresa Centrum II 34 Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom Email riaditel@skolac2.sk Telefón +421907490924 Web www.skolac2.sk

Materská škola v Dubnici nad Váhom je 7 triedna škola , ktorá je rozdelená na dve pracoviská . Jedna časť sa nachádza v budove materskej školy a druhá v budove základnej školy. V budove materskej školy sú 4 triedy prevažne s deťmi mladšej vekovej kategórie ( 3-4 ročné) a v budove základnej školy sú 3 triedy detí predškolského veku (5-6ročné).

Materská škola v Dubnici nad Váhom je 7 triedna škola , ktorá je rozdelená na dve pracoviská . Jedna časť sa nachádza v budove materskej školy a druhá v budove základnej školy. V budove materskej školy sú 4 triedy prevažne s deťmi mladšej vekovej kategórie ( 3-4 ročné) a v budove základnej školy sú 3 triedy detí predškolského veku (5-6ročné).

Pre deti zabezpečuje celodennú starostlivosť od 6.00 do 16.30 hod.

 

Deťom sa vždy venujú kvalifikovaní pedagógovia , ktorí pre nich pripravujú  bohatý edukačný program .

 

Deti predškolského veku absolvujú predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

 

Našou snahou je docieliť spokojnosť rodičov detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritéria predprimárneho vzdelávania . Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

Zdroj: www.skolac2.sk