Materská škola | Drahovce

Materská škola v Drahovciach je umiestnená v centre obce a je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Drahovce. Obec sa nachádza v malebnom prostredí toku rieky Váh. V blízkosti obce sú krásne rybníky a príroda lužných lesov. Tieto prírodné podmienky ponúkajú rôznorodé a celoročné využitie na pozorovanie, poznávanie, skúmanie, bádanie a experimentovanie.

Materská škola v Drahovciach je umiestnená v centre obce a je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Drahovce. Obec sa nachádza v malebnom prostredí toku rieky Váh. V blízkosti obce sú krásne rybníky a príroda lužných lesov. Tieto prírodné podmienky ponúkajú rôznorodé a celoročné využitie na pozorovanie, poznávanie, skúmanie, bádanie a experimentovanie.

Materská škola  poskytuje predprimárne vzdelávanie  podľa školského vzdelávacieho programu „Kuk do sveta“. Súčasťou materskej školy je aj priestranný areál školského dvora s vhodným zariadením (preliezačky, pieskoviská, hojdačky), ktoré umožňuje všestranné možnosti využitia vo výchove a vzdelávaní. Poskytuje príležitosť na realizáciu pobytov vonku, edukačných a pohybových aktivít.

 

Materská škola je trojtriedna, deti sú rozdelené do tried podľa veku. Prevádzka materskej školy je celodenná, od 6.30 do 16.00.

Zdroj: www.materskaskoladrahovce.webnode.sk