Materská škola Dolná Poruba

Adresa Dolná Poruba 88, Dolná Poruba Email zssms.dp@inmail.sk Telefón 032/659 72 79 Web www.zsdporuba.edupage.sk

Materská škola je 1-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 až 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je 1-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 až  6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

 

MŠ je umiestnená v účelovej budove prízemného typu. MŠ je v spoločnej budove so školskou jedálňou.

Prízemie budovy tvoria: prístupové schody, chodba, riaditeľňa a počítačový kútik, sklad, šatňa detí, detská umyváreň s toaletami, dve triedy / v jednej je zriadená spálňa, druhá slúži celá ako herňa a ďalej  jedáleň s kuchyňou.


MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 hod do 15:45 hod.


Dvojročné deti sa prijímajú výhradne s vymedzenou dĺžkou adaptačného procesu, vymedzenom na rozhodnutí o prijatí / deti nenosia plienky, pýtajú sa na WC, nepotrebujú cumeľ, ovládajú samoobslužné prvky, vedia jesť lyžicou, nepijú z fľaše /. Dieťa je možné prijať na adaptačný proces od septembra školského roka na štyri týždne.

 


Zdroj: www.zsdporuba.edupage.sk