Materská škola Chmelinec 1411 | Púchov

Adresa Chmelinec 1411 Púchov, Púchov Email Telefón +421911342204 Web www.skolkapuchov.sk

Materská škola je 5 – triedna. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním vo veku spravidla od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Nachádza sa na ulici Chmelinec 1411 v Púchove. Pozostáva zo štyroch pavilónov navzájom prepojených pergolou Každý pavilón má samostatný vchod a , na ktorých sa nachádzajú triedy s príslušnými priestormi. Na pobyt vonku slúži deťom školský dvor vybavený pieskoviskami, lavičkami a preliezkami a húpačkami.

Milí priatelia prvých šesť rokov života dieťaťa je pre jeho celý ďalší život najdôležitejších.

Motto: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“ Robert Fulghum

 

Poslaním  našej materskej školy je vytvoriť takú školu, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí…

 

Materská škola je 5 – triedna. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním vo veku spravidla od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Nachádza sa na ulici Chmelinec 1411 v Púchove. Pozostáva zo štyroch pavilónov navzájom prepojených pergolou Každý pavilón má samostatný vchod a , na ktorých sa nachádzajú triedy s príslušnými priestormi. Na pobyt vonku slúži deťom školský dvor vybavený pieskoviskami, lavičkami a preliezkami a húpačkami.

  • PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6,00 – 15,30 hod.

Zdroj: www.skolkapuchov.sk