Materská škola Beluša

Adresa Ul. Ľudovíta Štúra 5 Beluša, Beluša Email Telefón +421424624698 Web www.msbelusa.sk

Materská škola sa nachádza v strede obce Beluša. Tvoria ju dve budovy, veľká školská záhrada s dopravným ihriskom, preliezkami a pieskoviskom. V hlavnej budove sú štyri priestranné triedy a inhalovňa, kde dovážame vodu z blízkeho prameňa v kúpeľoch Nimnica. Ďalej sa tu nachádza aj kuchyňa, ktorá zabezpečuje deťom zdravú a vyváženú stravu. V suteréne hlavnej budovy je sauna, oddychová miestnosť a malá telocvičňa. Vo vedľajšej budove sú ďalšie dve triedy so samostatnými spálňami.

Materská škola sa nachádza v strede obce Beluša. Tvoria ju dve budovy, veľká školská záhrada s dopravným ihriskom, preliezkami a pieskoviskom. V hlavnej budove sú štyri priestranné triedy a inhalovňa, kde dovážame vodu z blízkeho prameňa v kúpeľoch Nimnica. Ďalej sa tu nachádza aj kuchyňa, ktorá zabezpečuje deťom zdravú a vyváženú stravu. V suteréne hlavnej budovy je sauna, oddychová miestnosť a malá telocvičňa. Vo vedľajšej budove sú ďalšie dve triedy so samostatnými spálňami.

Alokované pracovisko materskej školy sa nachádza v miestnej časti Hloža, kde sú ešte dve triedy.

 

Naše poslanie:
Všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, kognitívny a perceptuálno-motorický vývoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Ponúkame:

 • Kvalitný edukačný proces deťom od 2 do 7 rokov
 • Umožňujeme rodičom zúčastňovať sa edukačných aktivít v centrách v rámci projektu „Krok za krokom“
 • Priestorovú inhaláciu
 • Pravidelné saunovanie detí so súhlasom rodičov a detského pediatra 1x v týždni
 • Dezinfekciu ovzdušia pred spánkom
 • Bezplatnú krúžkovú činnosť (platený je iba krúžok anglického jazyka pod vedením jazykového lektora z agentúry)
 • Integráciu – začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Aktivity počas roka:

 • Návštevy výstav, koncertov v ZUŠ a divadelných predstavení
 • Športové podujatia – predplavecký výcvik, turistické vychádzky, sánkovačka, účasť na športovej olympiáde
 • Zachovávame ľudové tradície – Mikuláš, Lucia, Vianočné besiedky, Fašiangový karneval, Pochovávanie basy, Zanášanie Moreny, Veľkonočné obyčaje, stavanie Mája
 • Majáles
 • Deň otvorených dverí
 • Deň matiek – besiedka
 • Európsky deň rodičov a škôl
 • Čarovná noc v MŠ (bez rodičov, pre predškolákov)
 • Koncoročný výlet
 • Vystúpenia pre dôchodcov a podpora kultúry v obci

Rodina – náš partner:

 • Úzka spolupráca s rodinou
 • Adaptácia detí v MŠ spolu s rodičom
 • Metodicko-poradenská činnosť pre rodičov prostredníctvom nášho školského časopisu Lúčik, ale i priamym kontaktom s rodičmi

Záujmové krúžky:

 • Výtvarný krúžok
 • Počítač – môj kamarát
 • Modelársky krúžok
 • Šikovné ruky (pracovný krúžok)
 • LEGO
 • Krúžok anglického jazyka (platený)
 • Športový


Zdroj: www.msbelusa.sk