Lesný klub Pramienok

Adresa Kuchyňa 554, 242 Kuchyňa Email angela.jablonka@gmail.com Telefón 0948319111 Web www.jablonka.org

Už dlhšie sa rodila v niekoľkých hlavách nádherná myšlienka…príbeh nového Lesného klubu Pramienok. Pramienok preto, že jeho základňa je pri prameni. Pri prameni v Modranskej doline, na úpätí Malých Karpát, v extraviláne obce Kuchyňa.

Príbeh začal 6.12.2012. Niť príbehu budeme  postupne tkať a navliekať korálkami jednoduchých aktivít s deťmi, ich stretnutí s prírodou- lesom, vodou, ohňom, drevom, kolobehom roku v prírode, piesňami a hrami, tvorivými aktivitami v súlade s rytmom dňa a roka  a veríme, že v jarnom čase uzrie svetlo sveta forma nového detského lesného klubu. Postupne budú pribúdať informácie o tom, čo môžeme pre deti vo veku 2 – 7 rokov ponúknuť.

 

„Deti neprichádzajú na tento svet, aby napĺňali naše očakávania, ale aby si uvedomili bytosť, ktorá je v nich.“ (Remo Largo)

A to je tá úžasná možnosť a veľká zodpovednosť, najmä v prvom sedmiročí ich života. Teším sa z toho, že žijeme v dobe, keď môžme vytvárať model predškolskej výchovy, ktorý reflektuje nové potreby detí. Aj preto je tu Pramienok.

 

3 piliere našej pedagogiky

Hra ako detský jazyk je srdcom života nášho klubu. Voľná hra rozvíja u dieťaťa vlastnú aktivitu,  tu zažíva samo seba a podnecuje svoju fantáziu.Hra je objavovaním sveta.

Cez starostlivo vytvorené a stimulujúce prostredie a denné, týždenné a ročnérytmy, sa dieťa učí zmysluplné kontexty života. Univerzálne zmyslové zážitky, príbehy a bábkové predstavenia, rovnako ako pôvodné formy rytmických činností (pradenie, tkanie, poľnohospodárstvo, mlátenie, spev, atď) sú ďalšie podporné prvky pedagogiky pre každý deň.

Dospelý človek je pre dieťa vzorom. Svet dospelého tu dieťa stretne nie v intelektuálnych vysvetleniach a mŕtvych pojmoch, ale cez napodobňovanie a ponorenie sa spolu s ním do radostnej činnosti .

Zdroj: www.jablonka.org