Jasle Dino | Prešov

Adresa Pavlovičovo nám. 3, 08001 Prešov Email info@jasledino.sk Telefón 051 772 2867, 0917 126 361 Web www.jasledino.sk

Detské jasle Dino zabezpečujú komplexnú opateru o dieťa v prostredí plnom farieb a podnetných hračiek. Pobyt na čerstvom vzduchu umožňuje veľká záhrada.

Detské jasle DINO poskytujú starostlivosť o dieťa vo veku od jedného do 3,5 roka v príjemnom prostredí. Ponúkajú celodennú, poldennú, prípadne aj hodinovú opateru, ak to umožňuje kapacita a dieťatko to zvláda.

 

Bežná prevádzková doba je v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 17:00 hod, v prípade individuálnej dohody aj mimo uvedeného času.

 

Denný program:

Každému dieťaťu sa venujeme individuálne podľa jeho schopností a možností. Vaše dieťa naučíme základy stravovacích a hygienických návykov (samostatné papanie, pitie z pohárika…). Komunikáciou s deťmi, čítaním knižiek, básničiek, riekaniek a rôznymi hrami rozširujeme ich slovnú zásobu. Popri tom ich naučíme ako poďakovať, poprosiť a ako si navzájom pomáhať (napríklad pri upratovaní hračiek). Taktiež naučíme Vaše deti rozoznávať farby, tvary a zvuky, ktoré vydávajú zvieratá. Lezením, samostatným sedením, prvými krokmi i samostatnou chôdzou rozvíjame detskú motoriku. Kreativitu a myslenie podporujeme hrami, maľovaním, kreslením, modelovaním a priraďovaním farieb a predmetov. Súčasťou denného programu sú i prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.

 

Cenník:

Cena za pobyt v detských jasliach je uvedená vo všeobecných platobných podmienkach, ale vo výnimočných prípadoch existuje možnosť vzájomnej dohody.

 

Všeobecné platobné podmienky

  • Mesačný paušálny poplatok za celodenný pobyt dieťaťa v detskom zariadení počas bežnej prevádzkovej doby je 230,- €, v tomto poplatku je zahrnutá strava.
  • Mesačný paušálny poplatok za poldenný pobyt dieťaťa v detskom zariadení počas bežnej prevádzkovej doby je 160,- €, v tomto poplatku je zahrnutá strava.
  • V prípade, že dieťa navštevuje detské zariadenie počas bežnej prevádzkovej doby celodenne len v určité, vopred dohodnuté dni, poplatok je 16,- € na deň, v tomto poplatku je zahrnutá strava.
  • V prípade, že dieťa je v detskom zariadenie počas bežnej prevádzkovej doby sporadicky, len na niekoľko hodín, poplatok je 3,50 € za každú začatú hodinu, v tomto poplatku nie je zahrnutá strava.
  • Za opatrovanie dieťaťa v priestoroch detského zariadenia mimo bežnú prevádzkovú dobu v pracovných dňoch, počas víkendov a sviatkov sa účtuje poplatok 5,- € za každú začatú hodinu, v tomto poplatku nie je zahrnutá strava.

Tlačivá
Prihláška, Všeobecné organizačné a platobné podmienky a všetky potrebné potvrdenia sú Vám k dispozícií pri osobnej návšteve jaslí.

Zdroj: www.jasledino.sk