Prichádza INŠKÔLKA s unikátnou Hejného metódou!

Adresa Račianska 96, 83102 Bratislava Email office@inskolka.sk Telefón +421 903 256 226 Web

Súkromných škôlok, ktoré kompenzujú nedostatok štátnych, je v Bratislave niekoľko desiatok. Väčšina z nich ponúka viac – menej klasickú opateru detí bez nejakej pridanej hodnoty. Úspešný koncept INŠKÔLKA prichádza po jedenástich rokoch fungovania v susedných Čechách konečne aj na Slovensko. Prvá INŠKÔLKA s unikátnou Hejného metódou výučby sa otvorí o niekoľko dní už aj u nás, a to priamo v centre hlavného mesta.

„Sme prvá a jediná materská škola v Bratislave a na Slovensku, ktorá ponúka výučbu HEJNÉHO METÓDOU“, hovorí Michaela Možiešíková, zakladateľka a riaditeľka INŠKÔLKY v Čechách a na Slovensku. Metóda zaznamenala obrovský úspech v Čechách, Taliansku, Grécku, Fínsku, Švédsku aj v Kanade.

Pýtate sa, o čo ide? Je to výnimočná a dlhoročnou praxou overená metóda, ktorá pomáha zlepšovať matematickú predstavivosť, chápanie súvislostí a logické myslenie. Deťom ponecháva radosť z objavovania hravou formou a všetkými zmyslami, nenásilným, hravým budovaním mentálnych matematických schém. Cieľom výuky je, aby si deti vybudovali pozitívny vzťah k matematike, vďaka čomu nebude potom pre ne strašiakom pri vstupe do školy.

„Súčasťou výučby v našej škôlke je tiež zaradenie metódy učenia NTC, ktorá podporuje rozvoj mozgových synapsií detí, tvorenie asociácií, zlepšovanie pamäte a logického myslenia. Hejného metóda a metóda NTC v slovenských materských školách stále chýbajú. Naša INŠKÔLKA obe tieto moderné, progresívne metódy prináša konečne aj na Slovensko,“ dopĺňa Michaela.

Ďalším dôležitým prvkom výučby je detská joga. O zdravotných benefitoch jogy snáď už netreba ani hovoriť… V spolupráci s Českou asociáciou detskej jogy sú všetci pedagógovia dôkladne zaškolení, aby naučili deti zábavné jogové cvičenia, ktoré hravou formou učia deti vnímať svoje telo aj emócie.

Neopomenieme ani aktuálnu tému výuky cudzích jazykov. V dnešnej uponáhľanej dobe chceme, aby sa dieťa už v materskej škole dokázalo dohovoriť svetovým jazykom. „Áno, NŠKOLKA má, samozrejme, zaradenú aj výučbu angličtiny, ale inak sa pokladáme za slovenskú škôlku a našou prioritou je komunikácia v materinskom jazyku. Moje dlhoročné skúsenosti mi hovoria, že pokiaľ sa dieťa už od ranného veku rozpráva a učí v cudzom jazyku, často má chabú slovnú zásobu vo svojom rodnom jazyku, prípadne ešte „obohatenú“ o anglický prízvuk z anglickej škôlky,“ vysvetľuje riaditeľka škôlky Michaela Možiešíková.

Jednou z najsilnejších výhod INŠKÔLKY je okrem prijímania detí už od 18 mesiacov aj jej predĺžený otvárací čas. Aby rodičia komfortne a bez stresu dokázali lepšie zladiť svoju prácu a súkromie, škôlka je otvorená už od 7. ráno až do 17.30 večer.

Ďalšou pridanou hodnotou je široká ponuka krúžkov. Škôlka poskytuje deťom kvalitne strávený čas aj v popoludňajších hodinách, čo je obrovská pomoc rodičom, ktorí už nie sú nútení prevážať deti z krúžku na krúžok. Súčasťou areálu škôlky je tiež krásna záhrada s rozlohou 330 m2 s detským ihriskom.

Chcete vedieť o INŠKÔLKE viac?

fb/inskôlka

Zdroj: