GALILEO – súkromná základná škola

Adresa Dudvážska 6, 821 07 Bratislava Email info@galileoschool.sk Telefón +421 905 712 546 Web www.galileoschool.sk

Prvá anglicko-slovenská základná jazyková škola v Bratislave.

Európa, Európska Únia – to sú dnes hádam najskloňovanejšie slová. A jedným dychom dodávame, že cestu do Európy otvárame predovšetkým svojim deťom. Tento fakt však kladie nejednu úlohu aj pred nás. Na cestu do EÚ musíme nasledujúcu generáciu dostatočne vybaviť. Vzdelaním a v neposlednom rade dorozumievacím prostriedkom – jazykom.

Snahy o zavedenie výučby cudzieho jazyka sa presúvajú do stále nižších vekových kategórií. Práve malé deti si hravo a bez pocitu učenia sa dokážu osvojiť v pomerne krátkom čase kvalitné základy budúcich jazykových znalostí.

Naša škola vo svojom programe spája požiadavky na intenzívnu výuku jazykov a zároveň náročné požiadavky obsahových štandardov schválených Ministerstvom školstva SR. Výučba predmetov prebieha v anglickom jazyku pomocou originálnych anglicky písaných učebníc. Iba slovenský jazyk je vyučovaný po slovensky v plnom rozsahu schválených učebných plánov, s kompletnou hodinovou dotáciou. Matematika prebieha v slovenskom i anglickom jazyku.

Naša škola je schválená Ministerstvom školstva SR a je zaradená do siete škôl SR. Garanciu nad učebným procesom prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Galileo chce osloviť rodičov, ktorí odmietajú tradičné formy výučby a hľadajú školu s individuálnym prístupom k žiakom, školu, v ktorej počítač a internet je prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu.

Nízky počet žiakov v triede cca 16 detí, kvalitné vybavenie a skúsený učiteľský zbor s inovačnými ambíciami sú zárukou vysokej kvality vzdelávania.

Zdroj: www.galileoschool.sk