Detské súkromné zariadenie SVETIELKO

Adresa Pekníkova 4, 84102 Bratislava Email skolka@vnet.sk Telefón +421 905 281 606 Web www.detske-svetielko.sk

Detské súkromné zariadenie SVETIELKO Pekníkova 4, v Bratislave je zariadenie rodinného, jasľového typu pre deti od 1,5 do 3 rokov, zdravé, ale aj čiastočne pohybovo znevýhodnené.

Detské súkromné zariadenie SVETIELKO Pekníkova 4, v Bratislave je zariadenie rodinného, jasľového typu pre deti od 1,5 do 3 rokov, zdravé, ale aj čiastočne pohybovo znevýhodnené.

Prijímame deti počas celého školského roka, aj deti matiek na MD. Deti sú spoločne v jednej heterogénnej triede s tromi pani učiteľkami. 

Aké sú výhody heterogénneho spoločenstva?

•nové deti sa rýchlejšie adaptujú, osvojujú si zabehnuté pravidlá, zdokonaľujú sa rýchlejšie v sebaobsluhe;

•v rodinnej atmosfére sa citlivejšie eliminujú rôzne zlozvyky detí ako napr. agresivita, egocentrizmus;

•pani učiteľky majú denne dostatočný priestor individuálne sa deťom venovať a každý deň sa s Vami porozprávať o prežitom dni Vášho dieťaťa;

•celý edukačný proces prebieha s využívaním rozmanitých pomôcok;

•garantujeme nízky počet detí v triede, čím ovplyvňujeme chorobnosť;

•príchod dieťaťa do zariadenia je možný kedykoľvek v čase od 7:00 do 17:30 hod.;

•v spolupráci s rodičmi pomáhame deťom nespoliehať sa na plienku a vypýtať sa na nočník, či neskôr použiť WC;

•v prípade choroby dieťaťa vieme zabezpečiť našich pedagógov k Vám domov (služba samostatne spoplatnená).

 

ADAPTAČNÝ PROCES
Uskutočňujeme individuálny adaptačný proces zameraný na osobitosti dieťaťa v spolupráci s rodičom a s ohľadom na podmienky v rodine tak, aby socializácia dieťaťa prebehla čo najcitlivejšie. Každému dieťaťu vypracujeme individuálny program; jednotlivé etapy konzultujeme a tvoríme v spolupráci s rodičom. Vypracovaný adaptačný proces je dostupný k nahliadnutiu každému rodičovi.

 

Náplňou činnosti detí vo Svetielku počas dňa sú:

•Hry a hrové činnosti.

•Pohybové a relaxačné cvičenia.

•Pobyt vonku.

•Odpočinok.

•Činnosti zabezpečujúce životosprávu. Dbáme na striedanie jednotlivých činností, zabezpečujeme dostatočný priestor na hru a učenie sa dieťaťa s prihliadaním na zabezpečovanie zdravej životosprávy. 

V čom sa môže vaše dieťa všestranne rozvíjať:

•v námetových kútikoch v hry na kuchárky, mamičky, šoférov, predavačky, výpravcov, pilota, lekára, zdravotnú sestričku;

•tvorivosť, obrazotvornosť a fantáziu rozvíja kreslením, maľovaním, modelovaním, nalepovaním, rozvoj reči a rannej gramotnosti rozvíja v práci s obrázkami, leporelami, riekankami,

•počúvaním ľudových rozprávok;

•matematické predstavy a logické myslenie rozvíja v manipulácii s rôznymi hlavolamami, puzzle, magnetickými obrazcami, hríbikovou mozaikou, skladačkami, kockami, konštruktívnymi hrami;

•dramatické činnosti s bábkami rozvíjajú reč, súvislé vyjadrovanie, pasívnu a aktívnu slovnú zásobu;

•rozvíjať hudobnosť deti môžu prostredníctvom piana, gitary a zmysel pre rytmus Orffovou školou a rôznymi detskými hudobnými nástrojmi;

•hrubú motoriku rozvíjajú činnosti v telocvični na švédskej debni, lane, kruhoch, rebríku, žinenke, trampolíne, ribstole, s loptami, stuhami, rôznym náčiním na cvičenie;

•chôdzou po rehabilitačných chodníkoch sa snažíme predchádzať vývinu plochej nohy;

•rozvoj kladného vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia sa rozvíja pozorovaním kútika živej prírody, v ktorom chováme škrečka Vilka.

Zdroj: www.detske-svetielko.sk