Detské opatrovateľské centrum Papučkovo

Adresa Súľovská, Bratislava Email papuckovo@papuckovo.sk Telefón Web www.papuckovo.webnode.sk

Nezobrali Vám Vaše dieťaťko do škôlky? Alebo hľadáte rodinnejšiu alternatívu s individuálnym prístupom? V tom prípade je tu pre Vás a Vášho drobčeka novootvorené opatrovateľské centrum Papučkovo. Ponúkame rozmanitý program pre deti od 2 do 6 rokov

Nezobrali Vám Vaše dieťaťko do škôlky? Alebo hľadáte rodinnejšiu alternatívu s individuálnym prístupom? V tom prípade je tu pre Vás a Vášho drobčeka novootvorené opatrovateľské centrum Papučkovo. Ponúkame rozmanitý program pre deti od 2 do 6 rokov zahŕňajúci aktivity všestranne rozvíjajúce osobnosť dieťaťa, základy angličtiny hravou formou primeranou veku, ale aj pobyt na čerstvom vzduchu, keďže súčasťou nášho centra je aj dvor, kde sa deti môžu do sýtosti vyšantiť.

Naše centrum ponúka aj kvalitnú, pestrú a vyváženú stravu, okrem obeda aj desiatu a olovrant. Samozrejmosťou je čerstvé ovocie a celodenný pitný režim. Na základe dohody je možné nosiť dieťaťu vlastnú stravu.

 

Ponúkame aj krátkodobú starostlivosť o Vaše dieťatko, v prípade, že máte iné povinnosti, potrebujete si vybaviť napríklad vianočné nákupy alebo si len tak spraviť deň pre seba.

Samozrejmosťou je adaptačný pobyt, pri ktorom si dieťa privykne v prítomnosti rodiča na nové prostredie.

 

07:00 – 08:30 Príchod detí, voľné hry

08:30 – 08:45 Krátka ranná rozcvička

08:45 – 09:00 Hygiena

09:00 – 09:30 Desiata

09:30 – 11:00 Výchovná a tvorivá činnosť (v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 predprimárne vzdelávanie detí v perceptuálno-motorickej, sociálno-emocionálnej a kognitívnej oblasti.)

11:00 – 11:45 Pobyt vonku

11:45 – 12:00 Hygiena

12:00 – 12:30 Obed

12:30 – 14:30 Odpočinok

15:00 – 15:15 Olovrant

15:00 – 16:00 Pobyt vonku

16:00 – 18:00 Aktivity podľa záujmu detí

 

Cenník:

Celodenná starostlivosť 310,- € / mesiac

Poldenná starostlivosť v trvaní 5,5 hod 250,- € / mesiac

2 dni v týždni 200,- €/ mesiac

3 dni v týždni 220,- €/ mesiac

Celodenná strava 2,60 € / deň

Poldenná strava 2,- €


Zdroj: www.papuckovo.webnode.sk