Detské jasle Tulipán | Trnava

Adresa Markovičova 44, 91702 Trnava Email info@jasletulipan.sk Telefón +421 908 619 619 Web www.jasletulipan.sk

Detské jasle Tulipán, na Markovičovej 44 v Trnave, vznikli ako súkromné zariadenie, ktoré majú dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí.

Detské jasle Tulipán, na Markovičovej 44 v Trnave, vznikli ako súkromné zariadenie, ktoré majú dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí. Detské jasle Tulipán vznikajú v priestoroch, kde už jasličky fungovali predtým a v súčasnosti sú prevádzkované priamo majiteľmi nehnuteľnosti. Majitelia tentokrát vsadili na kvalitný a skúsený personál. O detičky sa budú starať zdravotné sestričky a vychovávateľky s niekoľkoročnými skúsenosťami z prostredia detských jasličiek.

 

Detské jasle sa nachádzajú v lokalite tichej domčekovej štvrte Tulipán, vzdialenej asi 1,5 km od železničnej stanice, na rohu ulíc Bratislavská a Markovičova. K objektu jaslí patria aj parkovacie plochy, ktoré dopomáhajú k bezproblémové odovzdaniu a vyzdvihnutiu detí. Poloha je veľmi výhodná pre mamičky cestujúce do Bratislavy a zároveň poskytuje na tichej, stromami posiatej, Markovičovej ulici priestor na prechádzky.

 

Detské jasle majú 2 oddelenia. Oddelenie mladších batoliat vo veku od 6 – 18 mesiacov. A oddelenie starších batoliat vo veku od 19 – 36 mesiacov.

 

V herni sú okrem veľkého možstva hračie umiestnené aj malé stoly so stoličkami, kde deti maľujú, modelujú, hrajú spoločenské hry, prípadne sa venujú rozumovým aktivitám.

Kuchyňu predstavuje pestrá a vyvážená strava, ktorá je pripravovaná pre deti podľa veku na základe záväzných materiálno spotrebných noriem a receptúr pre predškolské a školské zariadenia v SR. Na základe oznámenia rodiča o alergii dieťaťa je strava potrebne upravená. Počas dňa je dodržiavaný pitný režim. Jedáleň má stôl a vysoké stoličky pre malé deti. Tie deti, ktoré už sami sedia, sú za detskými stolíkmi a učíme sa spolu kultúre stolovania.

 

Na pobyt v detských jasliach sa prijímajú len zdravé deti pracujúcej matky vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, s výnimočnou možnosťou predĺženia pobytu o 3 mesiace v rámci predpokladaného prechodu dieťaťa do materskej škôlky. Kapacita Detských jaslí Tulipán na Markovičovej 44 je stanovená počtom 15 detí, pred začiatkom pobytu dieťaťa predchádza podanie žiadosti rodičov vedúcej detských jaslí, ktorá podľa aktuálneho stavu informuje rodičov o termíne a podmienkach prijatia dieťaťa na pobyt v detských jasliach.

 

 

Cenník

  • Celodenná starostlivosť so stravou – 330 Eur/mesiac
  • Poldenná starostlivosť so stravou – 210 Eur/mesiac, 4 hodiny denne
  • Nepravidelná starostlivosť – 23 Eur/ 1 deň so stravou, týka sa celodennej starostlivosti len počas niektorých dní v týždni
  • Hodinová starostlivosť – počas pracovných dní a riadnej prevádzkovej doby (od 7.00 do 17.00 hod.) 5 Eur prvá hodina, 3 Eur každá ďaľšia začatá hodina, stravné 2,50 Eur splatné na mieste pri preberaní dieťaťa

 

Denný režim

 

Skupina 1 (deti od 1-3 rokov)

07.00 – 08.30 príchod detí do jaslí, ranný filter, voľná hra, ranné dospávanie 
08.30 – 10.00 výchovno – vzdelávacie aktivity, interakčné hry
10.00 – 10.30 pobyt vonku (v náveznosti na počasie)
10.30 – 11.30 hygiena, príprava k obedu
11.30 – 12.00 obed
12.00 – 12.30 príprava na spánok, relaxácia
12.30 – 13.00 spánok detí, oddych
13.00 – 15.00 hygiena, obliekanie
15.00 – 15.30 olovrant
15.30 – 16.00 hygiena, obliekanie
16.00 – 17.00 aktivity a hry alebo pobyt vonku, voľné hry, priebežný odchod detí domov

 

Skupina 2 (deti od 6 – 12 mesiacov)

07.00 – 08.30 príchod detí do jaslí, ranný filter, voľná hra, ranné dospávanie 
08.30 – 10.00 výchovno – vzdelávacie aktivity, interakčné hry
10.00 – 10.30 desiata
10.30 – 12.00 dopoludňajší spánok
12.00 – 12.30 hygiena, príprava k obedu
12.30 – 13.00 obed
13.00 – 14.00 pobyt vonku, hra vonku (v náveznosti na počasie)
14.00 – 15.30 spánok
15.30 – 16.00 olovrant
16.00 – 17.00 hry, výchovno-vzdelávacie aktivity, priebežný odchod detí domov

 

Technické zázemie v Detských jasliach Tulipán je tvorené v prízemí šatňou pre deti, kúpeľňou s detskými toaletami a umývadlami. Denná miestnosť – herňa má plochu 48 m2. Na poschodí sa nachádza spálňa s plochou 48 m2, jedáleň s kuchyňou a toaleta so sprchovým kútom pre dospelých.

Vonkajšie priestory tvorí dvor na hranie o rozmere 70 m2 a zatrávnená časť záhrady o rozmere 35 m2. Dvor aj zatrávnená časť záhrady sú od pozemku oddelené plotom.

 

Prihláška

Zdroj: www.jasletulipan.sk