Detské jasle Slimáčik Nitra

Adresa Remeselnícka 14 949 01 Nitra – Mlynárce, Nitra - Mlynárce Email info@jasleslimacik.sk Telefón 0948 456 345 Web www.jasleslimacik.sk

Milé mamičky, otvárame 1. oddelenie detských jasiel a detského opatrovateľského centra Slniečko v Nitre. Navštívte nás aj s detičkami od 6mesiacov – do 6tich rokov.

Charakteristika priestorov.

Detské jasle a DOC sa nachádzajú v priestoroch 10 izbovej novostavby rodinného domu v mestskej časti Mlynárce /za hypermarketom Tesco/. Vo februári sa otvára 1. oddelenie :
1. deti od 6 mesiacov do 3 rokov
2. deti od 3 do 6 rokov
V priestoroch sa nachádzajú samostatná šatňa, dve herne, dve spálne, dve kúpeľne s vaňou a sprchovým kútom, kuchyňa s jedálňou. Každá časť je rozdelená podľa veku s potrebnými didakticko – materiálnymi pomôckami.
Exteriér tvorí ohradená terasa, trávnatá plocha, šmýkačky, preliezky, pieskovisko, hojdačky, záhradný domček, stena na kreslenie.

STRAVA.
V jasliach a DOC podporujeme zdravý životný štýl. Našou snahou je znížiť choroby súvisiace s výživou, zvrátiť trend obezity a znížiť deficit pozitívnych nutrientov vo výžive a znížiť rizikové faktory výživy. Takže si potrpíme na kvalitnú, vyváženú, zdravú a pestrú stravu s množstvom zeleniny a ovocia. Deti majú voľný prístup k nápojom kedykoľvek počas dňa. Zloženie stravy zodpovedá veku detí. Deťom s vlastným stravovacím režimom je možné priniesť vlastné jedlo.

PREDCHÁDZANIE CHOROBNOSTI.
Spolu so stravovaním pre zdravý vývin podčiarkujeme aj spôsoby, ako znížiť chorobnosť detí a posilniť imunitu saunovaním, pobytom vonku na čerstvom vzduchu, po dohode s rodičmi podávanie homeopatík, a v neposlednom rade i dezinfekciou spoločných priestorov parným čističom a germicídnym žiarením, ktoré sa používajú na sterilizáciu prostredia. Raz týždenne privítame detského lekára. Pre nás je dôležité zdravie detí, a hlavne, aby rodičia mohli byť pokojní, že nemusia byť na „óčerke“. V prípade náhleho ochorenia sa vieme dočasne postarať o choré dieťa, tzn. choré deti sú izolované od zdravých detí, v priestoroch zariadenia najviac do príchodu rodiča z práce alebo poskytnutím opatrovateľky, ktorá zostane s dieťaťom doma a rodič môže chodiť do práce. Táto služba je spoplatnená 3 €/hod.

NÁVYKY, ZRUČNOSTI, SPôSOBILOSTI.
Zachovávame rodinnú atmosféru, vštepujeme deťom zásady slušného správania, rodinné hodnoty a lásku k prírode. Okrem kŕmenia, prebaľovania, hrania učíme deti k samostatnosti – hygienickým a stravovacím návykom, podnecujeme prvé krôčiky, samostatné obliekanie… Deti vedieme k socializácii, pomáhame im prekonávať bariéry a jednoduchšie začleňovanie sa do kolektívu. Rozvíjanie motoriky, hudobných a pohybových schopností, podnecovanie fantázie a tvorivosti formou hry a napodobňovania je samozrejmosťou. Učíme deti prvé slová, ale aj správne vyslovovať a artikulovať. Na požiadanie zabezpečujeme návštevu logopéda.

PERSONÁL.
O deti sa u nás stará tím starostlivo vybraných pedagógov a zdravotných sestier. Naši ľudia majú pedagogické vzdelanie (VŠ, SŠ), prax v odbore, zdravotný preukaz, odporučenie od predchádzajúcich zamestnávateľov a znalosť cudzích jazykov a hry na hudobné nástroje. A čo je najdôležitejšie, majú trpezlivosť, milý úsmev a dušu a srdce pre detičky.

VÝUČBA A DENNÝ PROGRAM.
Pre každú vekovú kategóriu máme pripravený podrobný plán výučby. Súčasne však pri výučbe zohľadňujeme potreby každého dieťaťa, aby všetko potrebné zvládalo v pokoji a bez stresu. Umožňujeme detičkám priniesť si obľúbenú hračku alebo iný ukľudňujúci predmet.
Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa. Tým je zabezpečený pravidelný režim, ktorý je pre deti v predškolskom veku veľmi dôležitý. V dennom rozvrhu je zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie, pobyt vonku, čas pre relaxáciu a odpočinok, pravidelnú stravu a hygienu … Dvakrát týždenne začíname postupne s oboznamovaním anglického jazyka.

NIEČO NAVYŠE mimo otváracích hodín /po dohode za poplatok/
– Profesionálne fotenie detí v ateliéry priestorov
– Stráženie detí mimo centra
– Relaxačné masáže pre deti
– Kino pre deti a rodičov v priestoroch jaslí a DOC
– BIO kútik s ponukou čerstvých bio potravín na predaj počas sezóny
– Žehlenie a upratovanie
– Plávanie v detskom centre Hviezdica
– Výučba na hudobný nástroj

 

 

 

Zdroj: www.jasleslimacik.sk