Detské centrum u Jonathana Pudinga v Banskej Bystrici

Adresa Na Lúčkach 2 Banská Bystrica/ Tajovského 5 Banská Bystrica, Banská Bystrica Email andrea.antalova@zoznam.sk Telefón +421907851758 Web www.jasle.eu

U Pudinga – tu je živo, neplačú tu deti clivo.
Milé tety, hračiek veľa, čo si detské srdce želá.
Každý deň je paráda, nik sa s nikým neháda.
Len jediná chybička – chýba mi tu mamička.
Vravím Vám a viem to isto
je to pre mňa SUPER MIESTO!

● Poskytujeme starostlivosť o deti v dvoch prevádzkach.

1. v Podlaviciach (Na Lúčkach 2)

2. v mestskom parku (Tajovského 5)

● V oboch prevádzkach sa staráme o deti v priebehu celého roka, v pracovných dňoch. V Podlaviciach v čase 6.45 – 16.45 hod., a v parku v čase  6.30 – 17.00 hod. V prípade individuálnej dohody je možná aj opatera mimo uvedeného času.

● Poskytujeme celodennú, poldennú, prípadne (ak nám to umožňuje kapacita a dieťatko to zvláda) aj hodinovú starostlivosť.

● Kladieme dôraz na harmonický vývin dieťaťa, preto je pre nás veľmi dôležitá úzka spolupráca s rodičmi.

● V príjemnom, priestrannom prostredí plnom farieb, podnetných hračiek, vzduchu a slnečného svetla.
● Pri pobyte vonku využívame vlastnú záhradu s priestranným detským ihriskom.
● Deti máme rozdelené do dvoch oddelení, vybavených v súlade s individuálnymi potrebami a vekovou štruktúrou detí:
oddelenie mladších detí – „zelených jabĺčok“ – vo veku od 6 mesiacov do 2,5 roka
oddelenie starších detí –  „červených jabĺčok“ – vo veku od 2,5 roka do 4 rokov
● Každé oddelenie má vlastnú priestrannú herňu, spálňu, šatňu aj toalety.
● O naše „jabĺčka“ sa starajú skúsené „tety“ učiteľky a opatrovateľky, ktoré sa im venujú s veľkou láskou, citom a pozornosťou.
V stravovaní dodržiavame zásady správnej zdravej detskej výživy, s dôrazom na pitný režim detí, a denný prísun vitamínov vo forme čerstvého ovocia a zeleniny.
Sviatky, ktoré spolu oslavujeme a pravidelné spoločné podujatia:
● narodeniny a meniny detí – deti dostávajú od nás malé darčeky
● jesenné tvorivé dielne – deti v spolupráci s rodičmi tvoria ozdoby z plodov jesene
● sviatok sv. Mikuláša –  navštevuje nás sv. Mikuláš, ktorý nám rozdáva mikulášske balíčky
● vianočná besiedka – spoločné vianočné stretnutie s rodičmi, spojené s tradičným zdobením medovníkov
● fašiangový karneval – deti sú od rána oblečené v maskách a oslavujeme Fašiangy
● Veľká noc – deti si spolu s rodičmi a učiteľkami pripravujú vlastné veľkonočné ozdoby
● deň matiek – krátka besiedka s mamičkami pri príležitosti ich sviatku
● deň detí – športový deň, hry, občerstvenie – spolu s rodičmi
a mnohé ďalšie spoločné podujatia…

Ďalšie aktivity:

 

● Hipoterapia v spolupráci s detskou farmou Gazdáčik – pravidelné jazdenie na koníkoch v areáli nášho detského centra
● Návštevy (so staršími deťmi) dielne ľudových remesiel v ÚĽUV
● Návštevy soľnej jaskyne
● Návštevy bábkohercov-rozprávkárov v našom detskom centre
● Návštevy zubnej ambulancie
● Výlety do prírody – turistika
● Tematické spoločné výlety za poznaním
● Tvorivé dielne s rodičmi priamo v detskom centre
● A vďaka našej kreativite, v súlade s potrebami našich jabĺčok, mnoho iných zaujímavých aktivít ….


Zdroj: www.jasle.eu