Detské centrum Srdiečko

Adresa Krupinská 4, 85101 Bratislava Email dcsrdiecko@dcsrdiecko.sk Telefón +421 263532227 Web www.dcsrdiecko.sk

Sme súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré sa nachádza v príjemnom a v tichom prostredí, kde sa s láskou a so záujmom postaráme o vaše deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov.

Sme súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré sa nachádza v príjemnom a v tichom prostredí, kde sa s láskou a so záujmom postaráme o vaše deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov.

Zameriavame sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť so začleňovaním anglického jazyka. Dôraz kladieme najmä na individuálny prístup a na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa: podnecujeme rozvoj vedomostí, zručností, samoobslužných i spoločenských návykov a tiež aj na pozitívne mravné zásady. Snažíme sa deti viesť ku kamarátskym vzťahom, k ohľaduplnosti, a k vzájomnému porozumeniu.

 

Detské centrum Srdiečko poskytuje svoje služby počas pracovných dní od 7,00 hod. do 17,30 hod.. Deti sú zadelené do troch skupín podľa veku a vývinu. Výchovno-vzdelávací program zabezpečujeme osvedčenými a kvalifikovanými pedagógmi. V rámci našich služieb ponúkame pravidelné záujmové aktivity pre deti a organizujeme aj rôzne aktivity a podujatia.

 

Aktivity

 • individuálny prístup k dieťaťu a k rodičom
 • anglický jazyk
 • Štátny vzdelávací program ISCED 0 ako aj Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách schválené Ministerstvom školstva SR
 • plnohodnotné zdravé stravovanie a pitný režim
 • pravidelné záujmové aktivity a krúžky

Športové činnosti:

 • detský aerobic
 • cvičenie s fit loptami
 • jazdy na poníkoch
 • plávanie
 • lyžovanie
 • korčuľovanie (podľa ročných období)

Vzťah k prírode:

 • dieťa sa stará o svoju rastlinku
 • škôlka v prírode
 • enviromentálny projekt (stretnutie s rôznymi živými zvieratkami)

Projekty:

 • projekt podpory zdravia pre deti „Adamko hravo a zdravo“
 • projekt „Bezpečná škôlka“
 • preventívny projekt pre deti „Póla radí deťom“ v spolupráci s políciou
 • kultúrne a divadelné predstavenia
 • oslavy sviatkov spolu s rodičmi
 • deti pripravujú programy pre rodičov
 • projekt UNICEF

Anglický jazyk

Dopoludnia prebieha výchovno-vzdelávací proces prevažne v slovenskom jazyku s postupným včleňovanim anglických slov, slovných spojení a viet. Pri popoludňajších aktivitách sa komunikácia v anglickom jazyku zintenzívňuje a prebieha hravou formou pod vedením učiteľa.

Spoločenské a kultúrne podujatia

 • návštevy výstav, múzeí, kín a divadelných predstavení pre deti
 • výlety v rámci Bratislavy a jej okolia Devín, Bratislavský hrad, hrad Červený Kameň, Železná Studnička, Devínska Kobyla, výlet loďou…
 • ZOO, botanická záhrada

Popoludňajšie záujmové krúžky

Popoludňajšie záujmové krúžky sú zamerané na detskú zručnosť, zvedavosť, fantáziu a tvorivosť:

 • PRACOVNÉ DIELNE (pracovné činnosti zamerané na zostrojovanie s technickým a odpadovým materiálom a prírodninami)
 • VÝTVARNÝ KRÚŽOK (pracovné činnosti s farbami, modelovacou hmotou, papierom a textilom)
 • ANGLICKÝ KRÚŽOK (aplikovanie jazyka hravou formou)
 • RYTMICKÉ KRÔČIKY (pohybové rytmické cvičenia)

 

 

 

 

Zdroj: www.dcsrdiecko.sk