Detské centrum Koník | Zvolen

Novozriadené súkromné jasle vo Zvolene prijmú deti – príjemné učiteľky, moderné a vybavené prostredie, krásne ihrisko

Nové súkromné jasle Kalinčiakova 38 vo Zvolene prijmú deti! Cena 230 € vrátane stravy! Príjemné učiteľky, moderné a vybavené prostredie, krásne ihrisko…. Celú sumu vám preplatí úrad práce, žiadne skryté poplatky.

 

Detské centrum Koník je príjemná alternatíva jaslí. Poskytujeme starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Výchova detí v prostredí čo najpodobnejšom tomu rodinnému nám umožňuje plniť individuálne potreby každého dieťatka. Navyše od januára 2012 sme otvorili  „škôlkársku“ triedu pre deti od 3 rokov (s možnosťou zaradenia dieťaťa do programu pre intelektovo nadané deti od septembra 2012 – viac v sekcii aktuality – pripravujeme).

 

V našich jasličkách majú deti k dispozícii dve herne, spálňu, špeciálnu učebňu s didaktickými pomôckami, jedáleň, vybavené ihrisko a od septembra počas daždivých dní môžu tráviť čas v novej telocvični. Našim cieľom je vytvárať také podmienky pre deti, aby mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie aj potreby, aby sa mohli prejaviť po stránke telesnej, vedomostnej, hudobnej aj pohybovej a to hlavne rozšírovaním vhodných aktivít. Naša kvalifikovaná vychovávateľka venuje pozornosť dômyselnej príprave, organizácii prostredia a premyslenej príťažlivej skladbe celého učebného procesu, tak aby podnecovala aktivitu a záujem  dieťaťa.

 

Detské centrum Koník sa stará o zdravie a telesnú kultúru detí, dáva im základy poznatkov a zručností, rozvíja ich reč, myslenie a záujem o hru. Výrazne sa podieľa na osvojovaní si návykov spoločenského správania a kolektívneho spolužitia detí. Individuálny rozvrh každému dieťaťu zabezpečuje pravidelnosť jedla, spánku, pobytu vonku, voľných hier a výchovného zamestnania.

 

S účinnosťou od 1. júla sa v jasliach ruší poplatok za stravné. Strava bude zahrnutá v paušálnom poplatku 230€/mesiac. Podrobnosti na stránke.


Prevádzková doba

pondelok        06.30   –    16.30

utorok            06.30   –    16.30

streda            06.30   –    16.30

štvrtok            06.30   –    16.30

piatok             06.30   –    16.30

– prípadne po dohode aj skôr ráno resp. dlhšie popoludní!

 

Denný režim

07.00  –   08.30 Príchod detí, voľné hry 
08.30  –   09.30 Desiata, hygiena 
10.00  –   11.00 Výchovné aktivity, malé batoľatá spánok 
11.00  –   11.45 Pobyt vonku
11.45  –   13.00 Hygiena, obed
13.00  –   14.30 Odpočinok, poobedňajší spánok
14.30  –   15.00 Hygiena, olovrant
15.00  –   16.30 Voľné hry podľa záujmu detí, odchod domov 
Denný režim je prispôsobený individuálnym potrebám každého dieťatka!

 

Prihláška

Cenník

Zdroj: www.centrumkonik.webnode.sk